Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Kobiety Lasu

Kobiety Lasu / Fot. Janusz Błaszczyk

W Lasach Państwowych kobiety stanowią około jednej czwartej pracowników. Chcą jednak, aby ich głos był słyszany i brany pod uwagę. Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Lasu spotkały się 19 i 20 października w Rogowie, by przedstawić swoje postulaty związane z sytuacją pań w LP.

Kobiety Lasu / Fot. Janusz Błaszczyk

Konferencję poprowadziła Izabela Pigan, prezeska SKL. Udział kobiet w LP przedstawiła Barbara Niebrzydowska z Nadleśnictwa Katowice. Mimo że wśród pracowników Lasów panie stanowią 24 proc. ogółu zatrudnionych, to w kadrze kierowniczej – jedynie 9 proc. Przeważają tu główne księgowe; kobiety bywają też zastępcami nadleśniczych, nadleśniczymi i inżynierami nadzoru.

Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Barbarę Niebrzydowską, aż 80 proc. pracowników LP uważa, że kobietom, ze względu na ich płeć, ograniczane są możliwości awansu i zatrudnienia. Z kolei 65 proc. respondentów stwierdziło, że mężczyźni są w Lasach Państwowych preferowani przy podejmowaniu decyzji związanych z awansem.

Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem Barbary Niebrzydowskiej tak mały udział kobiet na wyższych szczeblach zarządzania w LP wynika z tego, że w organizacji nie prowadzi się nowoczesnej polityki kadrowej. Nie ma ścieżek awansu ani jasnych i przejrzystych zasad zatrudniania. System płac i nagród jest zdaniem Niebrzydowskiej niemotywacyjny, a kierowanie pracownika na podnoszenie kwalifikacji to nierzadko dzieło przypadku. Dodatkowo sprawę utrudnia stereotypowe podejście co zawodu leśnika, kojarzonego zwykle z mężczyzną.

Tymczasem, jak udowodniała w swoim referacie Ewa Lisowska, kobiety mają wiele cech ułatwiającym im zarządzanie zespołami ludzkimi. Cechy charakterystyczne dla pań, takie jak empatia, nastawienie na relacje z innymi, komunikatywność, umiejętność współpracy ? coraz bardziej się liczą we współczesnym biznesie. Jak pokazały badania, zróżnicowane ze względu na płeć zarządy generują większe zyski. Udział kobiet w kadrze kierowniczej firmom się więc po prostu opłaca.

Niestety, w wielu firmach (nie tylko w Lasach Państwowych) udział kobiet w kadrze zarządzającej nadal jest stosunkowo niski. Według badań przeprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych, zaprezentowanych podczas konferencji przez Lidię Adamską, w spółkach giełdowych kobiety stanowią przeciętnie 40 proc. zatrudnionych, w radach nadzorczych ich udział wynosi 17 proc., a wśród prezesów tych spółek – jedynie 9 proc.

Jak sobie radzić z tym problemem? Na przykład Giełda Papierów Wartościowych zawarła zalecenie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzach spółek w tzw. kodeksie dobrych praktyk. Od 2013 r. spółki będą też musiały raportować, jaki jest udział kobiet i mężczyzn na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Inne referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyły m.in. szkoły gender, zorganizowanej w marcu tego roku w Rogowie, pracy w korporacji oraz roli płci w zatrudnianiu i awansie zawodowym. Drugiego dnia panie uczestniczące w konferencji mogły wziąć udział w warsztatach z tańca, budowania poczucia własnej wartości i występowania przed kamerą.

Autor: tekst Małgorzata Haze, zdjęcie Janusz Błaszczyk

Źódło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *