Aktualności, Energetyka, Energia odnawialna, Wydarzenia

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej docenił ustawę MG o odnawialnych źródłach energii

Fot. Chronmyklimat.pl

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) docenił projekt ustawy o OZE przygotowany w Departamencie Energii Odnawialnej MG. Branża poparła m.in. włączenie do dokumentu przepisów, które promują OZE i zwiększą wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej. List gratulacyjny w tej sprawie przedstawiciele MG otrzymali podczas tegorocznych targów POLEKO 2012 w Poznaniu.

Fot. Chronmyklimat.pl

Zdaniem ZP FEO w dalszych pracach nad projektem ustawy o OZE należy w szczególności wzmacniać i chronić nowe instrumenty wsparcia dla mikro i małych instalacji OZE. Można to osiągnąć m.in. przez uproszczenie procedur administracyjnych, niższe koszty przyłączenia do sieci oraz zaproponowany, po raz pierwszy w Polsce, system stałych taryf typu Fit (Feed-in-tariff).

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej we współpracy ze Związkiem Zawodowym Budowlani, Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki I Telekomunikacji, Koalicją Klimatyczną, Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki oraz Stowarzyszaniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, przedstawił także swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o OZE.

Stanowisko Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w sprawie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii – synteza*, Warszawa-Poznań, 20 listopada 2012

***

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, przygotowany w MG, wprowadza szereg nowatorskich i postulowanych przez branżę rozwiązań, gwarantujących rozwój energetyki rozproszonej, opartej o lokalnie dostępne zasoby OZE. Proponujemy m.in. ułatwienia dla podmiotów, które wytworzą energię we własnych mikroinstalacjach oraz wykorzystają ją do własnych potrzeb. Nadwyżki wytworzonej energii będzie można sprzedawać do sieci.

Ważnym elementem ustawy jest także obowiązek wykorzystania OZE w nowych oraz modernizowanych budynkach. Początkowo przepisy będą dotyczyły tylko budynków użyteczności publicznej. Jednak od 2015 r. wszystkie nowe i poddane generalnemu remontowi budynki będą musiały wykorzystywać pewną część energii z OZE. Tak więc mikroźródła montowane na dachach budynków oraz wolnej zabudowie staną się niezależnymi źródłami energii dla gospodarstw domowych i rolnych.

Uchwalenie ustawy o OZE ułatwi osiągnięcie co najmniej 15,5 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii. W ten sposób uda nam się zrealizować jeden z celów na drodze do gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt ustawy o OZE jest na etapie prac Komitetu do Spraw Europejskich.

LIST GRATULACYJNY

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *