Aktualności, Motoryzacja

Alternatywne źródła napędu

Fot. www.conceptcarz.com

Alternatywne źródła napędu pojazdów mechanicznych stosowane są w celu zmniejszenia zużycia kopalnych surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Fot. www.conceptcarz.com

Fot. www.conceptcarz.com

W silnikach spalinowych, alternatywnymi źródłami napędu są m. in:
– gaz LPG,
– gaz CNG,
– wodór,
– napęd ogniwami paliwowymi.

Alternatywne źródła energii możemy podzielić na dwie grupy: odnawialne i nieodnawialne.

W pojazdach samochodowych zasilanych silnikami spalinowymi z zapłonem samoczynnym czy z zapłonem iskrowym, powszechnie stosowane są paliwa pochodzące ze źródeł nieodnawialnych np. olej napędowy czy benzyna. Poza wymienionymi stosowane są również paliwa takie jak:
– Wodór,
– Biopaliwa,
– Propan – butan – LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas),
– Gaz ziemny – CNG – (ang. Compressed Natural Gas),
– Energia elektryczna,
– Metanol.

Do wytwarzania paliw syntetycznych zasilających silniki z zapłonem samoczynnym można również wykorzystywać gaz ziemny. W paliwach tych występuje obniżona zawartość węglowodorów aromatycznych i siarki, co powoduje m. in. zmniejszenie emisji tlenków azotu.

Reszta w kolejnych krótkich artykułach

Piotr Głaz – na podstawie książki

Źródło: „Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych” – 2004 by Verlag Europa – Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co., Haan – Gruiten (Germany) Wydawnictwo REA, Warszawa 2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *