Aktualności, Energetyka, Energia cieplna, Energia odnawialna, Wydarzenia

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Fot. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

28 stycznia 2013 r. podpisano umowę ws. programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz darczyńcami. Nabór wniosków zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w II kwartale tego roku.

Fot. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fot. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Program ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie będzie m.in. przeznaczone na:

termomodernizację,

modernizację węzłów cieplnych,

zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi, energooszczędnymi i odnawialnymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej.

Inwestycje mogą dotyczyć jedynie budynków użyteczności publicznej.

Uprawnieni beneficjenci

O środki będa mogły sie ubiegać władający lub właściciele obiektów budowlanych, źródeł ciepła lub energii elektrycznej, węzłów cieplnych oraz instalacji, maszyn lub urządzeń, którymi są jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.

Wartość dofinansowania projektu wyniesie od 170 000 euro do 3 000 000 euro.

Nabór wniosków
Planuje się przeprowadzenie jednego naboru w II kwartale 2013 roku.

Operatorem programu jest Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Operator jest odpowiedzialny za zorganizowanie naboru, wybór projektów, a takze monitoring wyłonionych projektów.

Źródło: Fredrikstad.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *