Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Puszcza Białowieska dofinansowana

puszcza białowieska
Puszcza Białowieska (Fot. againess.wikidot.com)

Lasy Państwowe w 2012 roku wsparły region Puszczy Białowieskiej kwotą ponad 18 mln zł. Cieszy, że leśnicy nie tylko dbają o lasy, ale część wypracowanego zysku przekazują na potrzeby mieszkańców ? powiedział Janusz Zaleski, podsekretarz stanuw MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Puszcza Białowieska (Fot. againess.wikidot.com)

Puszcza Białowieska (Fot. againess.wikidot.com)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012 roku wsparły region Puszczy Białowieskiej kwotą ponad 18 mln zł. Środki te, pochodzące z Funduszu Leśnego w wysokości ponad 15 mln zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka. Nadleśnictwa wydały je na poprawę infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz wspierały projekty, programy i inwestycje prośrodowiskowe realizowane na swoim terenie, a także w Białowieskim Parku Narodowym. Przekazane dofinansowanie pozwoliło także na zachowanie i rozwijanie miejsc pracy w leśnictwie, w regionie Puszczy.

Obok Funduszu Leśnego nadleśnictwa puszczańskie przekazały również dotacje dla organizacji pozarządowych, sportowych i religijnych oraz uczestniczyły we wspólnych inwestycjach z samorządami.

Nadleśnictwa między innymi partycypowały w kosztach przebudowywania dróg gminnych i powiatowych w Białowieży, Narewce i Hajnówce. Na ten cel wydano ponad 700 tys. zł. Wspierały też lokalne potrzeby darowiznami. Dzięki tym pieniądzom między innymi zmodernizowano węzeł ciepłowniczy i ocieplono Zespół Szkół nr 2 w Hajnówce, zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży. Dofinansowano letni wypoczynek dzieci z Domu Dziecka w Białowieży. Na te i inne potrzeby nadleśnictwa przekazały ponad 716 tys zł.

Lasy w Polsce obejmują już ponad 29 procent powierzchni kraju. To ogromny obszar zarządzany przez Lasy Państwowe. Dlatego cieszy, że leśnicy nie tylko dbają o lasy, ale część wypracowanego zysku przekazują na potrzeby mieszkańców – powiedział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *