Aktualności, Energetyka, Energia odnawialna

Podatek od nieruchomości nie obejmuje farm fotowoltaicznych

Farma fotowoltaiczna / Fot. gramwzielone.pl

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13671/13) Ministerstwo Finansów stwierdziło, że zgodnie z Prawem budowlanym instalacje fotowoltaiczne montowane na farmach fotowoltaicznych nie są budowlami i nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

Farma fotowoltaiczna / Fot. gramwzielone.pl

Farma fotowoltaiczna / Fot. gramwzielone.pl

Ministerstwo Finansów potwierdziło tym samym swoją wcześniejszą interpretację w tym zakresie, a także podzieliło opinię Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W interpretacji Min. Finansów z 2011 roku czytamy: „Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych nie wiąże się z powstaniem części budowlanych, które można by uznać za budowle w rozumieniu ww. przepisu. Wykonanie części budowlanych wiązałoby się z wykonaniem robót budowlanych w szerszym zakresie niż montaż. Przepis art. 29 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy Prawo budowlane stanowi, że wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu wolnostojących kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że realizacja wolno stojących kolektorów słonecznych związana jest z wykonaniem robót budowlanych, a nie obiektu budowlanego (budowli)”.

Jak więc wynika z powyższych interpretacji, inwestor budujący farmę fotowoltaiczną nie musi ubiegać się o pozwolenie budowlane. W ten sposób została zbudowana pierwsza naziemna farma fotowoltaiczna w Polsce – fama PV o mocy 1 MW w Wierzchosławicach, którą zrealizowano tylko na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Zdobycie pozwolenia budowlanego może jednak okazać się przydatne mając na uwadze „jakość” projektu w przypadku planów jego odsprzedaży, w którym posiadanie pozwolenia budowlanego z pewnością wpłynie pozytywnie na ocenę danej inwestycji przez potencjalnych kupców.

W ocenie wielu deweloperów zdobycie pozwolenia budowlanego na farmę PV jest wręcz koniecznością. – Przygotowanie formalno-prawne inwestycji jest dosyć długotrwałe, projekt nie może jednak posiadać wad prawnych w kontekście nowych ustaw Prawo energetyczne i ustawy o OZE, a brak pozwolenia budowlanego może skutkować zablokowaniem możliwości finansowania inwestycji po wprowadzeniu w życie nowych regulacji – komentował w wywiadzie dla Gramwzielone.pl kwestię pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Krzysztof Mark, prezes spółki Solar Park Kostomłoty, która kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej w pobliżu Legnicy.

Ponadto, ostatnie interpretacje Min. Finansów i GUNB powinny stracić ważność po wejściu w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. W jej ostatnim projekcie czytamy bowiem, że pozwolenia na budowę nie będą wymagać instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW, czyli ujęte w grupie tzw. mikroinstalacji. Przyjęcie takiego założenia i wpisanie go do Prawa budowlanego będzie oznaczać, że na budowę większych instalacji fotowoltaicznych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego.

Źródło: GramwZielone.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *