Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Konkurs „Młodzież w lasach Europy”

rola lasu - ekologia - las
Fot. Sxc.hu

Najwyższym drzewem Litwy jest? Ile gatunków rodzimych drzew iglastych rośnie w Finlandii? Drugim w kolejności drzewem dominującym w lasach Litwy jest? – to tylko niektóre pytania, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy Międzynarodowego Konkursu „Młodzież w lasach Europy”.

Fot. Sxc.hu

Fot. Sxc.hu

Etap krajowy konkursu odbył się 12 kwietnia. Uczniowie z naszego powiatu pisali go w Zespole Szkół Budowlanych. W konkursie wzięły udział cztery szkoły: Zespół Szkół w Płoskini, Gimnazjum nr 1 w Braniewie, Zespół Szkół Budowlanych oraz Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego.

Uczniowie w 3-osobowych zespołach przez 90 minut rozwiązywali test, który zawierał 50 pytań zamkniętych sprawdzających wiedzę o lasach całej Europy. Pytania dotyczyły zarówno powierzchni lasów w poszczególnych państwach, składu gatunkowego drzewostanów czy też ich wieku. Były też pytania o zagrożone gatunki zwierząt i obszary chronione.

– Mamy dobre oceny z geografii, lubimy ten przedmiot, dlatego postanowiliśmy się sprawdzić – mówili Karol Sęczyk, któremu wtórowali jego koledzy Dominik Szydłowski i Michał Zakrzewski z Gim. nr 1. – W przygotowania włożyliśmy dużo pracy. Razem z nauczycielem geografii spotykaliśmy się poza lekcjami aby opanować materiał jak najlepiej. Jesteśmy dobrej myśli.

– Do udziału w konkursie zachęciła nas nagroda – wyjazd do Portugalii – mówiły Ania, Natalia i Iza z ZSB. – Dodatkowo w przyszłym roku planujemy zdawać maturę z biologii i geografii, więc już teraz chcemy rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Najlepiej z naszego powiatu sprawdzian rozwiązali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Drugie miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 w Braniewie, a trzecie Zespołowi Szkół Budowlanych w Braniewie i Gim nr 1.

Trzydzieści najlepszych zespołów z całej Polski spotka się w maju na Krajowym Finale w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Najlepszy zespół, wyłoniony w Warszawie spotka się we wrześniu w Portugalii ze zwycięzcami z innych krajów europejskich.

Źródło: WirtualneHelsinki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *