Aktualności, Energetyka, Energia jądrowa, Energia odnawialna, Surowce Energetyczne

Gaz łupkowy największym konkurentem energetyki jądrowej

elektrownia atomowa
Elektrownia atomowa

Decyzja o budowie elektrowni jądrowych w Polsce była uwarunkowana przyjęciem przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego, którego jednym z celów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Elektrownie jądrowe, obok energetyki odnawialnej, charakteryzują się całkowitym brakiem emisji dwutlenku węgla, ich budowa umożliwi osiągnięcie wyznaczonych celów redukcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu potencjału energetyki węglowej. Pojawia się jednak problem, jeśli wraz z wydobyciem gazu łupkowego zacznie dynamicznie rozwijać się energetyka gazowa, wówczas plany rozwoju energetyki nuklearnej mogą zostać ograniczone.

Elektrownia atomowa

Elektrownia atomowa

Polskie złoża węgla kamiennego i brunatnego zaliczają się do jednych z największych w Europie, ponad 90 proc. energii elektrycznej jest produkowana właśnie z węgla kamiennego i brunatnego. Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny zmusza nas do redukcji emisji dwutlenku węgla, a przecież paliwa węglowe charakteryzują się najwyższą emisją zanieczyszczeń z pośród wszystkich surowców.

Analiza warunków jakie zostały uwzględnione przy tworzeniu programu polityki energetycznej polski do 2030 roku, wskazuje na argumenty, które przemawiają za uruchomieniem energetyki jądrowej. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia do krajowej polityki celów ekologicznych Unii Europejskiej, zakładających zmniejszenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie 20 proc. zużycia energii w całej UE, i zwiększenie o 20 proc. produkcji energii z odnawialnych źródeł.
Kto zapłaci za elektrownie jądrowe?

Z mojej analizy wynika, że zbudowanie dwóch elektrowni jądrowych w Polsce, w znacznym stopniu zależy nie od dobrych chęci Ministerstwa Gospodarki, ale od potencjału finansowego i zdolności kredytowych podmiotu realizującego program, w tym przypadku jest nim Polska Grupa Energetyczna S.A. Wysokie koszty budowy elektrowni jądrowych i problemy kredytowe nie raz spowodowały utrudnienia i wydłużenie czasu budowy siłowni jądrowych, m. in. tej na Litwie, w Bułgarii i Rumuni.

Istotny wpływ na rozwój energetyki jądrowej ma także nastawienie opinii publicznej, obecnie ponad połowa mieszkańców Polski jest przeciwna budowie pierwszej elektrowni jądrowej, choć kilka lat temu zwolenników było więcej niż przeciwników. Mogę przypuszczać że ta zmiana została wywołana awarią siłowni Fukushima I w Japonii – wszelkie zamieszanie spowodowane wokół energetyki jądrowej przemawia na korzyść gazu łupkowego.

Co dalej z polskim gazem łupkowym?

Według raportu Państwowego Instytutu Geologicznego, polskie zasoby gazu łupkowego mieszczą się w przedziale od 0,34 bln do 0,76 bln m3. Jak twierdzą moi znajomi z branży, podawane przez instytut dane nie są dokładne. dopiero po przeprowadzeniu ok. 100 odwiertów będzie można oszacować bardziej precyzyjną wielkość zasobów gazu łupkowego. Pomimo dużych nieścisłości, średnia produkcja z krajowych złóż może wynieść ok. 30?40 mld m3 gazu rocznie. Norwegia w 2010 r. wydobyła 106,4 mld m3 gazu, a rosyjski gigant 216 mld m3. Można oceniać, że potencjalna krajowa produkcja gazu łupkowego może w przyszłości być znaczącym źródłem surowca dla UE, zaś jego zasoby obliczane zgodnie z najbardziej ostrożnymi szacunkami pozwolą na utrzymanie produkcji przez ok. 30 lat.

Jeśli w okresie najbliższych kilku lat eksploatacja gazu łupkowego będzie się rozwijać na dużą skalę, a cena surowca obniży się w porównaniu z paliwem importowanym, wówczas energetyka jądrowa nie będzie rozwijana w tak szybkim tempie jak gaz łupkowy. Natomiast jeśli zasoby gazu nadal nie zostaną potwierdzone w toku kolejnych prac badawczych, a jego wydobycie nie będzie prowadzone na dużą skalę ? wówczas rozwój energetyki gazowej nie będzie stanowił zagrozenia dla potęgi elektrowni jądrowych.

Wnioski

Decyzja o budowie elektrowni jądrowych w Polsce była warunkowana przyjęciem przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego, którego jednym z celów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, ich budowa umożliwi spełnienie wyznaczonych celów energetycznych, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału energetyki węglowej.

Program budowy siłowni jądrowych został przyjęty zanim pojawiły się pierwsze oficjalne informacje o potencjalnych złożach gazu łupkowego w Polsce.

Gaz łupkowy charakteryzuje się niewielkim poziomem emisji dwutlenku węgla i jest paliwem umożliwiających spełnianie celów redukcji emisji obowiązujących w Unii Europejskiej. Polskie szacunki wskazują na możliwość występowania olbrzymich złóż gazu łupkowego.

Jeśli w okresie 7-8 lat uruchomione zostanie wydobycie na wielką skalę, sięgając 30?40 mld m3 rocznie, wówczas surowiec może trafić do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, w tym producentów energii elektrycznej. To oznaczałoby, że Polska awansuje do grona jednego z większych dostawców gazu w Unii Europejskiej.

Damian Czernik

Źródło: Okieminzyniera.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *