Aktualności, Odpady, Prawo, Recykling, Recykling

Zgłoś swoje uwagi do ustawy o czystości!

ustawa - sejm
Fot. Ministerstwo Gospodarki

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji związanych funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w gminach. Konsultacje są prowadzone w związku powołaniem zespołu ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Fot. Ministerstwo Gospodarki

Fot. Ministerstwo Gospodarki

Adres email, na który można zgłaszać uwagi: odpady@mos.gov.pl.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i propozycje związane z wdrażaniem nowego systemu zagospodarowania odpadów w gminach. Uwagi będą gromadzone i regularnie publikowane na stronie www.naszesmieci.pl, a także przekazane do rozpatrzenia przez zespół ds. wdrażania ustawy.

Proponujemy zgłaszanie uwag zgodnie z poniższymi kategoriami tematycznymi:
1. Właściciele nieruchomości i mieszkańcy – propozycje zmian,
2. Gminy wdrażające ustawę – propozycje zmian,
3. Przedsiębiorcy realizujący poszczególne zadania ? propozycje zmian.

Przy Ministrze Środowiska powstaje zespół do spraw wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zespół przeprowadzi analizę stanu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na podstawie której przedstawi ministrowi rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i ekonomicznych, które usprawnią działania nowego systemu.

Zapraszamy do współpracy.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *