Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

NA RATUNEK PTAKOM DRAPIEŻNYM

Fot. zsl-zagnansk.pl
Fot. zsl-zagnansk.pl

Fot. zsl-zagnansk.pl

Cała populacja ptaków drapieżnych jest chroniona, mimo to jest mało liczna na terenie Polski. Dlatego niezwykle ważna i potrzebna jest działalność sokolników, która zmierza nie tylko do ochrony i ratowania ptaków, ale także do informowania społeczeństwa o roli ptaków drapieżnych w ekosystemach.

W 1994 roku został utworzony Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. Działalność ośrodka obejmuje przede wszystkim leczenie ptaków drapieżnych, które trafiają pokaleczone lub chore.

Pogotowie ratunkowe

Do tej pory ponad 415 ptaków przebywało w Ośrodku. Zwierzęta zostały uratowane, a po leczeniu i rehabilitacji wypuszczone na wolność. Obecnie w Ośrodku przebywa osiem ptaków: cztery myszołowy zwyczajne, trzy jastrzębie gołębiarze, jedna pustułka.

Wśród uratowanych ptaków był również orzeł bielik. Podczas mroźnej zimy rolnik z okolic Oksy znalazł osłabionego, chorego ptaka. Zaalarmowane nadleśnictwo przekazało orła bielika pod opiekę sokolników w szkole. Chłopcy z sekcji sokolniczej uratowali bielikowi życie i troskliwie opiekowali się nim przez cały pobyt rannego ptaka w sokolarni.

W ostatnim roku przeprowadzono remont pomieszczeń – wolier dla ptaków i zakupiono niezbędne wyposażenie. Prace remontowe i zakup wyposażenia sfinansowane zostały przez RDOŚ. Ośrodek ma zawartą umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii. Jednocześnie współpraca z okolicznymi nadleśnictwami oraz Ligą Ochrony Przyrody przyczynia się do popularyzacji wiedzy o ochronie ptaków drapieżnych.

Sekcja sokolnicza w Technikum Leśnym w Zagnańsku

Przełom lat 50. i 60. jest uważany za okres restytucji sokolnictwa w Polsce. Pierwsza sekcja sokolnicza powstała w Technikum Leśnym w Tucholi, założona przez nauczyciela Czesława Sielickiego. Działalność ta zainteresowała uczniów innych szkół leśnych na terenie kraju, jednak brak przepisów prawnych regulujących kwestie posiadania ptaków drapieżnych i polowania z nimi oraz brak wiedzy wpłynęły na to, że jedynie grupki pasjonatów wytrwały w sokolnictwie.

Sekcja sokolnicza skupiająca uczniów Technikum Leśnego w Zagnańsku powstała w 1981 roku. Wtedy właśnie wybudowano pierwsze woliery, zasiedlone ptakami, były to jastrzębie. Zainteresowanie młodzieży było duże. Jednak, aby uczniowie mogli zajmować się ptakami, konieczne były wiedza i doświadczenie. Zarząd sekcji sokolniczej podjął decyzję o szkoleniu kandydatów na sokolników. Obecnie aby zostać członkiem sekcji należy odbyć roczny staż kandydacki oraz uczestniczyć w kursie sokolniczym zakończonym egzaminem.

Pasja, zaangażowanie, tradycja

Członkowie sekcji sokolniczej prowadzą spotkania z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas których prezentują ptaki drapieżne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Sokolnicy i ich podopieczni podczas licznych akcji promocyjnych, organizowanych przez różne instytucje na terenie województwa świętokrzyskiego, wzbudzają największe zainteresowanie, odpowiadają na liczne pytania dotyczące opieki nad chorymi, rannymi ptakami, popularyzują w ten sposób wiedzę wśród społeczeństwa. Do zadań członków sekcji sokolniczej należy również kultywowanie tradycji sokolniczej oraz łowieckiej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *