Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

NOWE REGULACJE W SPRAWIE GAZU ŁUPKOWEGO BLIŻEJ

Gaz łupkowy / Fot. Ministerstwo Środowiska

Porozumienie dotyczące ostatecznego kształtu reguł na rynku poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu jest możliwe już wkrótce, wynika ze spotkania ministra środowiska z przedstawicielami inwestorów i ekspertów z branży wydobywczej. Było to pierwsze spotkanie po objęciu przez Sławomira Brodzińskiego funkcji Głównego Geologa Kraju i podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Gaz łupkowy / Fot. Ministerstwo Środowiska

Gaz łupkowy / Fot. Ministerstwo Środowiska

Minister Brodziński podkreślił, że chce prowadzić z organizacjami inwestorów otwarty dialog: „Nie chcę dwóch równoległych monologów.” Jako kluczowe cele swoich działań wskazał budowę przyjaznego otoczenia prawnego w sprawach geologicznych i sprawne działanie administracji publicznej. To z kolei powinno zbudować pozytywne nastawienie inwestorów do aktywności biznesowej w Polsce.

Minister Brodziński podziękował przedstawicielom organizacji zrzeszających firmy wydobywcze w Polsce za przedstawienie wspólnych postulatów dotyczących nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Minister podkreślił jednocześnie determinację w doprowadzeniu do jak najszybszego zakończenia prac nad ustawą.

W rozmowach poruszano kwestię zasad udzielania koncesji, w tym ustanowienia jednej koncesji na prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze przy jednoczesnej możliwości zwolnienia niektórych prac poszukiwawczych (np. geofizycznych) z wymogu uzyskania koncesji. Dyskutowano także nad możliwością wprowadzenia procedury open door przy przyznawaniu koncesji na wniosek firm, przy pozostawieniu alternatywnego trybu przetargowego przy udzielaniu koncesji z urzędu. Katalog sytuacji wyjątkowych, w których istnieje możliwość odstąpienia od przetargów, powinien być zgodny z analogiczną listą wymienioną w dyrektywie weglowodorowej.

Zbliżeniu uległy także stanowiska w sprawie harmonogramu robót i ustalenia okresu wyłączności na informację geologiczną. Z jednej strony przepisy muszą umożliwiać inwestorom swobodę działania, z drugiej zachęcać do prowadzenia intensywnych prac i wywiązywania się przedstawionych harmonogramów.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *