Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Polscy leśnicy w walijskim programie „Leśne Szkoły”

Fot. Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Wipsowo i Szkoła Podstawowa w Węgoju biorą udział w międzynarodowym projekcie „Leśna szkoła – nowe kompetencje zawodowe nauczycieli wiejskich szkół”. Przedstawiciele nadleśnictwa i szkoły przebywają właśnie w walijskim mieście Porthcawl, gdzie podpatrują miejscowe rozwiązania.

Fot. Lasy Państwowe

Fot. Lasy Państwowe

Koncepcja Leśnych Szkół powstała w latach 50-tych ubiegłego wieku w Skandynawii. Szczególne miejsce znalazła jednak w Walii, gdzie od ponad 20 lat pomaga dzieciom i dorosłym rozwijać wiedzę i umiejętności przyrodnicze oraz kształtować kompetencje społeczne m.in. budować poczucie własnej wartości. Podstawą Leśnych Szkół w programie szkolnym są w Walii regularne zajęcia realizowane z uczniami przez cały rok szkolny. Lekcje odbywają się oczywiście w lesie, a nauczycielom pomagają pracownicy tamtejszych jednostek lasów państwowych (Forestry Commission). Podobne rozwiązanie chcą wdrożyć Szkoła Podstawowa w Węgoju na Warmii i współpracujące z nią Nadleśnictwo Wipsowo.

Jak to robią Walijczycy

Projekt do którego przystąpili leśnicy z Wipsowa obejmuje m.in. dwutygodniową wizytę w Walii. Odbywa się ona w terminie 9-23 lutego 2014 r. Wizyta jest kombinacją szkolenia, form seminaryjnych, wizyt terenowych oraz pracy własnej uczestników. Odwiedzamy kilka walijskich „leśnych szkół”. Spotykamy się ze specjalistami z organizacji wrażających program oraz z przedstawicielami Forestry Commission. Zapoznamy się z walijskim programem doskonalenia zawodowego, który jest podstawą certyfikacji tamtejszych nauczycieli do pracy metodą „leśnych szkół”. Do kraju wrócimy z zarysem koncepcji pilotażowego wdrożenia polskiej wersji programu Leśnych Szkół w roku szkolnym 2014/2015.

Fot. Lasy Państwowe

Fot. Lasy Państwowe

Planowane rezultaty projektu

W wyniku współpracy uczestnicy (nauczyciele, leśnicy edukatorzy i eksperci edukacyjni) uzyskają kompetencje zawodowe pozwalające na zaprojektowanie i poprowadzenie pilotażu „Leśnych Szkół”, a w przyszłości do kierowania rozwojem i utrzymaniem pilotażowych „Leśnych Szkół” w swoich placówkach oraz wspierania innych nauczycieli zainteresowanych tą metodyką.

Uczestnicy poznają metodę „Leśnych Szkół” w teorii i w praktycznym działaniu w kilku walijskich szkołach; na podst. walijskich doświadczeń opracują poradnik dotyczący integrowania działań „Leśnej Szkoły” z podstawą programową szkoły podstawowej i prowadzenia programu edukacyjnego w polskich szkołach podstawowych; opracują zasady organizacji i zarządzania „Leśnymi Szkołami” oraz ich rozwijania we współpracy z Nadleśnictwem i ze społecznością lokalną. Powstanie też grupa trenerów-doradców, którzy będą posiadać kompetencje w zakresie wystarczającym do zaplanowania i wdrożenia programu szkoleniowego dla nauczycieli „Leśnych Szkół” w Polsce.

Fot. Lasy Państwowe

Fot. Lasy Państwowe

Projekt „Leśna szkoła – nowe kompetencje zawodowe nauczycieli wiejskich szkół” jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych – programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” oraz dzięki pomocy The British Council.

Autor: z Walii Łukasz Ferschke, Nadleśnictwo Wipsowoprojekt, skandynawia,

Źródło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *