Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

POROZUMIENIE W SPRAWIE PROGRAMU LIFE

Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

Minister Maciej Grabowski i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha podpisali 28 lutego br. Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wsparcia wdrażania programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE ustanowionego na lata 2014-2020.

Całkowity budżet programu LIFE na poziomie UE na lata 2014-2020 to ponad 3,4 mld euro. Środki te będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów:
1. Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska,

2. Działania na rzecz klimatu, w którym wspierane będą inicjatywy dotyczące łagodzenia i dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu.

Beneficjentami programu, podobnie jak w latach 2007-2013, mogą być podmioty zarejestrowane na obszarze Unii Europejskiej. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem Komisji Europejskiej, już w II kwartale 2014 r. rozpocznie się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie pełnił funkcję krajowego punktu kontaktowego dla programu LIFE. Wzorem lat poprzednich, przedsięwzięcia realizowane przez beneficjentów z Polski, oprócz dofinansowania ze środków LIFE, będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące ze środków NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków publikowane będą na stronie NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/projekty-zintegrowane-life/

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *