Aktualności, Odpady, Recykling

ELEKTROODPADY W GMINACH

Elektroodpady w dobre ręce / Fot. UlicaEkologiczna.pl
Elektroodpady w dobre ręce / Fot. UlicaEkologiczna.pl

Elektroodpady w dobre ręce / Fot. UlicaEkologiczna.pl

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia – podmioty posiadające wymagane prawem zezwolenia mogą zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w gminach.

Zgodnie z art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych musi oddać go zbierającemu tego typu odpady, wpisanemu do rejestru. System ten został wzmocniony przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma ułatwić mieszkańcom pozbywanie się elektroodpadów. Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e – gminy mają obowiązek udostępniać na swoich stronach internetowych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Informacje te powinny zawierać m.in.: nazwę firmy, jej dane adresowe oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.

W kontekście nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi gmina nie może zakazać zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na jej terenie, w tym również powiązanego z transportem, podmiotowi posiadającemu wymagane prawem zezwolenie na takie gospodarowanie odpadami.
Szczegółowe wyjaśnienia – tutaj.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *