Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

JUBILEUSZ LASÓW PAŃSTWOWYCH W SEJMIE

Fot. Lasy Państwowe

– Wszyscy pamiętamy o porcie w Gdyni czy Centralnym Okręgu Przemysłowym, ale nie każdy wie, że przychody z Lasów Państwowych stanowiły w dwudziestoleciu międzywojennym istotną część wpływów dźwigającego się z ruin państwa – mówił w środę w Sejmie Adam Wasiak, dyrektor generalny LP.

Fot. Lasy Państwowe

Fot. Lasy Państwowe

 

Lasy są domem dla 80 proc. gatunków roślin i zwierząt. W Polsce, w środowisku leśnym występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich u nas spotykanych. Lasy pełnią też ważną funkcję „pochłaniacza” dwutlenku węgla. Drzewa w polskich lasach mogą zmagazynować łącznie aż 900 mln ton węgla.

Nierozerwalne związki Lasów Państwowych z polskim państwem i jego losami w każdym wymiarze – przyrodniczym, kulturowym, społecznym, gospodarczym – wielokrotnie przewijały się podczas konferencji -90 lat Lasów Państwowych. Dla lasu, dla ludzi- inaugurującej jubileusz organizacji. W sejmowej Sali Kolumnowej goście leśników, m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz, minister środowiska Maciej Grabowski, wiceszef resortu środowiska Janusz Zaleski oraz parlamentarzyści, mogli obejrzeć wystawę prezentującą rolę lasów w turystyce i rekreacji, w ochronie przyrody, w gospodarce, a także streszczającą 90-letnią historię Lasów Państwowych.

W nawiązaniu do niej Adam Wasiak przypominał, że choć zmieniał się obraz polskich lasów, koncepcje prowadzenia gospodarki leśnej czy oczekiwania społeczne, leśnicy konsekwentnie trzymali się filozofii działania „dla lasu, dla ludzi”. – To najbardziej lapidarny opis sensu i celu istnienia Lasów Państwowych. I dzięki temu bilans tych 90 lat jest tak dobry – mówił. Jako potwierdzenie tej tezy podał trzy przykłady. Lasów nam przybyło i wciąż przybywa. Różnorodność biologiczna naszych lasów jest wyjątkowa w skali europejskiej. W Lasach Państwowych i prywatnych firmach związanych z usługami leśnymi i przerobem drewna pracuje dziś statystycznie co setny Polak ? to w sumie aż 375 tys. osób

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one blisko 30 proc. terytorium kraju. Dodatkowo, ich powierzchnia stale rośnie. Na przestrzeni ostatnich lat udało się zwiększyć lesistość kraju z 21 proc. w roku 1945 do blisko 30 proc. obecnie. Co roku leśnicy w Polsce sadzą 500 mln nowych drzew.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz przypomniała leśnikom, że mają w Sejmie wielu przyjaciół, którzy trzymają za nich kciuki i kibicują im. Podziękowała pracowników LP za zaangażowanie i pracę dla lasu i ludzi, za prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, której jakość doceniła w ubiegłym roku UNESCO przyznając Lasom Państwowych nagrodę. Przypomniała także rządową inicjatywę, żeby do konstytucji wpisać zapewnienie, że lasy państwowe są dobrem wspólnym cieszącym się szczególną ochroną i nie będą podlegały przekształceniom własnościowym. – Mam nadzieję, że w Sejmie znajdzie się większość konstytucyjna dla tej inicjatywy. Sama będę jej ambasadorem ? zapewniła. Marszałek zaproponowała także zasadzenie na terenie Sejmu drzewa, jako pamiątkę 90-lecia Lasów Państwowych oraz symbol wagi, jaką parlament przywiązuje do polskich lasów.

Minister środowiska Maciej Grabowski zapowiedział działania zmierzające do wzmocnienia powszechnej dostępności lasów państwowych.

– Wydaje się, że społeczeństwo chciałoby korzystać z lasów w jeszcze większym zakresie. Myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mieli okazję, żeby szerzej o tym porozmawiać – stwierdził. Minister poparł też pomysł zapisu konstytucyjnego o gwarancji państwowej własności lasów. – Oczywiste jest, że taki zapis dobrą gospodarkę w lasach jeszcze wzmocni – dodał. Na koniec stwierdził, że Lasy Państwowe są jedną z najlepszych organizacji tego typu w Europie, a sami leśnicy wzorem dla innych. – Nasza obecność tutaj jest wyrazem wielkiego uznania dla waszych dokonań – dodał.

Szef sejmowej komisji środowiska Stanisław Żelichowski zdradził, że powstał projekt zmian w przepisach zastępujący powołania w Lasach Państwowych rozwiązaniami kodeksowymi. – Ma on poparcie ministra środowiska i powinien wejść w życie jeszcze w pierwszym półroczu tego roku – zapewnił. Swoje przemówienie spuentował parafrazą starego japońskiego przysłowia. – Chcesz być szczęśliwy jeden dzień, wypij butelkę alkoholu, chcesz być szczęśliwy miesiąc – ożeń się, chcesz być szczęśliwy całe życie – zostań leśnikiem.

Źródło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *