Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

USTAWA O LASACH W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

Trybunał Konstytucyjny | Jurij, Wikimedia Commons

Posłowie PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zmianie ustawy o lasach z 24 stycznia 2014 roku.

Trybunał Konstytucyjny | Jurij, Wikimedia Commons

Trybunał Konstytucyjny | Jurij, Wikimedia Commons

 

Reprezentantami tego wniosku w TK będą profesorowie Jan Szyszko i Michał Seweryński.

Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS stwierdził na piątkowej konferencji w Sejmie, że ustawa narusza szereg przepisów Konstytucji, przede wszystkim zasadę legalizmu, gdyż w trakcie prac legislacyjnych zupełnie inne projekty przedstawiano na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, inny był przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów, a inny trafił do Sejmu. Powiedział też, że naruszono – zawartą w Konstytucji – zasadę zrównoważonego rozwoju i zasadę działalności gospodarczej. Jego zdaniem ustawa doprowadzi do bankructwa Lasów Państwowych, potem ich prywatyzacji, a w efekcie do ograniczenia możliwości korzystania z lasów przez Polaków.

Wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zmianie ustawy o lasach uzasadniał również prof. Jan Szyszko. Chwaląc działalność Lasów Państwowych, podkreślał, że zgodnie z Konwencją Klimatyczną i Protokołem z Kioto powinny one zostać włączone do systemu bilansowania zasobami CO2 w atmosferze. Lasy państwowe są w stanie pochłonąć około 40 mln ton tego gazu w ciągu roku, za co Skarb Państwa mógłby otrzymywać wysokie dofinansowanie, które z kolei można by przekazywać na rzecz terenów niezurbanizowanych. Niestety okazja na dodatkowy dochód nie jest wykorzystywana.

Posłowie PiS poinformowali również, że zebrano już ponad milion głosów popierających referendum o przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i obrocie ziemią przez cudzoziemców. Głosów wciąż przybywa.

Eugeniusz Pudlis, CILP

Źródło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *