Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków

kraska
Kraska / Fot. Snowmanradio / pl.wikipedia.org

Czekając na powrót z zimowisk kolejnych skrzydlatych posłańców wiosny, ornitolodzy zachęcają do świętowania Międzynarodowego Dnia Ptaków, upamiętniającego podpisanie ponad 100 lat temu w Paryżu pierwszej międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt.

Kraska / Fot. Snowmanradio / pl.wikipedia.org

Kraska / Fot. Snowmanradio / pl.wikipedia.org

 

Konwencję o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa podpisano w Paryżu w roku 1902 – po raz pierwszy w historii wiele państw postanowiło wspólnie chronić przyrodę i zobowiązało się do wdrażania przepisów konwencji w ustawodawstwie krajowym. Polska dołączyła do stron konwencji 30 lat później, w roku 1932.

To historyczne wydarzenie, ewenement na skalę światową, wciąż przypomina nam, jak ważne są ptaki i ich skuteczna ochrona – nie tylko w jednym miejscu, ale wszędzie tam, gdzie one żyją – mówi Antoni Marczewski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP).

W konwencji za gatunki pożyteczne dla rolnictwa uznano m.in. wodniczkę i kraskę. Wodniczka jest szczególnie ważna dla Polski, gdyż tutaj – zwłaszcza nad Biebrzą i na Lubelszczyźnie – występuje większość populacji żyjąca w Unii Europejskiej. OTOP chroni wodniczkę m.in. w ramach unijnych programów LIFE i LIFE+, dbając o zachowanie odpowiednich siedlisk dla tego globalnie zagrożonego gatunku. [1]

Jeszcze 30 lat temu w Polsce występowało ponad 1000 par krasek – do dziś pozostało zaledwie ok. 30 par, żyjących na Równinie Kurpiowskiej. Aby ocalić ten gatunek od całkowitego wymarcia, OTOP, przy wsparciu UE, wiesza i zabezpiecza w tym regionie specjalne skrzynki lęgowe, pomaga kraskom w wykarmieniu piskląt podczas przedłużających się okresów niepogody. [2]

Poza ochroną samych gatunków, przyrodnicy wskazują na konieczność troski o całe siedliska, bez których ptaki nie będą miały gdzie zakładać gniazd, szukać pożywienia czy bezpiecznych kryjówek przed drapieżnikami. OTOP realizuje ochronę siedlisk m.in. przez zabiegi ochronne w społecznym rezerwacie Karsiborska Kępa na Pomorzu Zachodnim. [3]

Musimy pamiętać, że dla skutecznej ochrony ptaków nie wystarczą działania na lęgowiskach, ale konieczna jest współpraca międzynarodowa obejmująca również trasy migracji i zimowiska. Przykładem mogą być bociany – chronione przez wiele osób i organizacji w Polsce, na Bliskim Wschodzie stanowią obiekt polowań. – podkreśla Marczewski. [4]

Jak można świętować Międzynarodowy Dzień Ptaków? Najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie się w ochronę ptaków – może być to powieszenie skrzynki lęgowej, zadbanie o obecność owocowych drzew lub krzewów zapewniających ptakom pokarm, wystawienie pojnika czy zadbanie o śródpolną miedzę albo oczko wodne. W miastach bardzo ważna jest troska o ptaki gniazdujące w budynkach, zagrożone podczas prac ociepleniowych (m.in. wróble, kawki i jerzyki – widząc takie prace warto sprawdzić, czy inwestor ma wymagane prawem zezwolenia z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. [4]

Można również przekazać 1% podatku organizacji zajmującej się ochroną ptaków, np. OTOP. Innym pomysłem jest zatrzymanie się tego dnia choć na chwilę, popatrzenie lub posłuchanie ptaków żyjących obok nas i ucieszenie się tym, że wciąż cieszą nas swoim pięknem. – podsumowuje Marczewski. [5]

Nota:
1. Więcej informacji: www.wodniczka.pl
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji: www.ochronakraski.pl
3. O znaczeniu bocianów dla Polski mówi przygotowany przez PAP film, który można zobaczyć m.in. na http://otop.org.pl/otop-tv/2014/03/19/4-bocian-bialy-w-polsce/
4. Więcej informacji: http://otop.org.pl/ptasie-porady/ptaki-w-budynkach/
5. http://otop.org.pl/pomoz-nam/przekaz-1-procent/

Dodatkowe informacje:
Antoni Marczewski, specjalista ds. komunikacji, OTOP
antoni.marczewski@otop.org.pl, tel. 22 761 82 05 w.903, 500 239 648 / 508 065 029

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *