Aktualności, Energetyka, Energia odnawialna

WSPARCIE DLA ENERGII ODNAWIALNEJ

420 mln złotych czeka na przedsiębiorców. Od dzisiaj (01.04.2014 r.) NFOŚiGW prowadzi nabór w programie BOCIAN.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć reprezentują szeroki wachlarz OZE. Są to m.in. elektrownie wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne oraz biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego. Na wsparcie liczyć mogą również przedsiębiorcy inwestujący w pozyskiwanie energii z wód geotermalnych oraz źródła ciepła opalane biomasą.

Beneficjentami są przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Polski.

Kwota dofinansowania wyniesie od 2 do 40 mln. Budżet całego programu to 420 mln złotych. Formą dofinansowania jest pożyczka.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *