Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

NOWY DOM DLA RYBOŁOWA JUŻ JEST

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z administracją Nadleśnictwa Bolewice (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) zainstalowała kolejną sztuczną platformę lęgową dla rybołowa.

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Tym razem działanie zostało zrealizowane w granicach obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, specjalnie wyznaczonego dla zachowania i ochrony populacji tego skrajnie zagrożonego wyginięciem w skali kraju ptaka drapieżnego.

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Zamontowana platforma, jest efektem wdrożenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, a także realizowanego od 2012 r. przez służby ochrony przyrody województwa lubuskiego projektu czynnej ochrony rybołowa.

Źródło: Redakcja EkoNews, fot. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *