Aktualności

Posiedzenie Rady Ministrów

Wprowadzenie przepisów regulujących status sędziów, w przypadku zniesienia sądu wojskowego, a także uregulowanie postępowania dyscyplinarnego sędziów wojskowych na zasadach zbliżonych do obowiązujących w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych – to jedne z ważniejszych zagadnień przyjętego dziś przez rząd projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi kontynuację procesu ujednolicania działalności sądów wojskowych i powszechnych. Do projektu nowelizacji włączono także instytucję asystenta sędziego w sądach wojskowych, przy czym czynności asystenta będą mogły wykonywać osoby, które zajmowały stanowiska asesora sądowego, ale nie spełniły warunków do powołania na sędziego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *