Aktualności, Energia odnawialna, Wydarzenia

Ponad 40 mln zł z UE na zieloną energię w Pomorskiem

Energia odnawialna - woj. pomorskie

14 projektów związanych z rozwojem energetyki opartej na źródłach odnawialnych będzie realizowanych w woj. pomorskim dzięki dotacji unijnej. Przedsięwzięcia o wartości 74 mln zł otrzymały dofinansowanie – 40 mln zł. Na konkurs wpłynęły 24 projekty.
W środę w Gdańsku marszałek województwa Mieczysław Struk wręczył beneficjentom decyzje o przyznaniu unijnego dofinansowania.

Marszałek powiedział, że projekty dotyczą budowy nowej oraz rozbudowy już istniejącej infrastruktury, a także zakupu urządzeń niezbędnych do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. – Wybrane przedsięwzięcia pozwolą na pełniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej, biotermalnej, wiatru i biomasy) do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w regionie – podkreślił.

Poinformował, że dofinansowanie otrzymały m.in. dwa projekty dotyczące produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu biogazu, dziesięć projektów budowy instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej i na budynkach prywatnych oraz dwa projekty wykorzystujące geotermalne źródła ciepła.

Największe dofinansowanie otrzymała Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., która na realizację projektu „Energetyczne wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód” otrzyma ponad 7 mln zł.

Prezes spółki Jacek Skarbek powiedział PAP, że projekt budowy spalarni biogazu powstającego w czasie oczyszczania ścieków jest częścią modernizacji oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Podkreślił, że dzięki tej inwestycji o wartości 24 mln zł, biogaz czyli głównie metan zostanie spalony w taki sposób, że uda się pozyskać ok. 3 MW prądu i ciepła. Prace budowlano-montażowe mają się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec przyszłego roku.

Natomiast gmina Kobylnica na realizację programu wykorzystania energii słonecznej na swoim terenie otrzyma ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania. Projekt o wartości prawie 9 mln zł jest powiązany z wcześniejszymi inwestycjami gminy m.in. w termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, w ramach działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, koncentruje się na tworzeniu warunków dla upowszechniania produkcji i wykorzystania tzw. zielonej energii.

Źródło: Wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *