Aktualności, Ekologia, Odpady

Odzyskiwanie odpadów komunalnych w Rybniku

Odzysk odpadów komunalnych w Rybniku

W Rybniku-Boguszowicach otwarto Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych zbudowany przez firmę Sego. Instalacja może w ciągu roku przerobić ponad 140 tys. ton odpadów i rozwiązać na wiele lat problem gospodarki śmieciowej w tym mieście.

Docelowo wszystkie odpady komunalne z Rybnika zostaną poddane odzyskowi. Całe przedsięwzięcie kosztowało 7,5 miliona złotych, z czego 75 procent to pożyczka preferencyjna udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uczestnicząca w uroczystym otwarciu Zakładu Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach stwierdziła, że inwestycja ta wpisuje się świetnie w tworzony właśnie model kompleksowego i zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w całym województwie.

Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom coraz bardziej realne staje się dostosowanie naszej gospodarki odpadami komunalnymi do wymagań unijnych, zakładających jeszcze w tym roku rozpoczęcie radykalnego ograniczania składowania na wysypiskach biodegradowalnych odpadów.

Rybnicki zakład od momentu uruchomienia współpracuje z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic, który prowadzi comiesięczny monitoring i badania jakościowe oraz ilościowe odpadów na poszczególnych etapach procesu odzysku. Gwarantuje to bezpieczeństwo ekologiczne dla znajdujących się wokół zakładu osiedli domków jednorodzinnych.

Już teraz planowana jest rozbudowa zakładu tak, aby maksymalnie ograniczyć ilość składowanych odpadów komunalnych powstających w gminach Subregionu Zachodniego.

Po zbudowaniu III kwatery odpadów z zakładem odzysku odpadów budowlanych cała inwestycja będzie stanowić ważny krok w zakresie ochrony środowiska w mieście, pozwalający na zbudowanie nowoczesnego kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi o standardach europejskich.

Źródło: Ekobudowanie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *