Aktualności, Ekologia, Wydarzenia

Będą zachęty promujące ekologiczne modele?

Samochód ekologiczny

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, podczas którego głównym tematem rozmów było opracowanie systemu zachęt promujących rozwój rynku przyjaznych środowisku samochodów.

To już siódme posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, które odbyło się 30 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

Obrady Zespołu poświęcone były wypracowaniu systemu zachęt promujących rozwój rynku przyjaznych środowisku samochodów. Siedemnaście krajów europejskich wdrożyło już ułatwienia oraz regulacje prawne i podatkowe promujące produkcję efektywniejszych ekologicznie i energetycznie samochodów, w tym aut z napędami alternatywnymi, np. elektrycznych.

Podczas spotkania zaproponowano rozwiązanie polegające na zastąpieniu obecnie obowiązującego podatku akcyzowego innym obciążeniem finansowym. Jego wysokość byłaby uzależniona od parametrów ekologicznych pojazdu. Byłoby to jednorazowe obciążenie przy zakupie nowego lub używanego samochodu, jednocześnie neutralne dla budżetu państwa.

Zespół zapoznał się również z przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury projektem ustawy o dopuszczaniu pojazdów do ruchu drogowego, który koncentruje się na regulacjach związanych z usprawnieniem kontroli technicznej pojazdów.

Ponadto omówiono możliwości rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego (CNG) w Polsce i uwarunkowania jego wykorzystania jako alternatywnego, ekologicznego paliwa.

Zgodnie z ustaleniami poprzedniego spotkania zespołu, od kwietnia 2010 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki pracują trzy grupy robocze, zajmujące się systemem zachęt zwiększających popyt na pojazdy eko i energoefektywne, współpracą jednostek badawczo-rozwojowych z przemysłem oraz rozwojem niezbędnej infrastruktury.

Międzyresortowy Zespół ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego został powołany Zarządzeniem (Nr 128) Prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2008 r. Zadaniem jego jest koordynowanie działań administracji rządowej dotyczących wypracowania systemu rozwiązań wspierających rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. W skład zespołu wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z siedmiu zainteresowanych Ministerstw: Finansów, Gospodarki, Infrastruktury, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych oraz Środowiska.

Źródło: Mojeauto.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *