Aktualności, Ekologia, Energia odnawialna, Wydarzenia

Potrzebny system wsparcia dla energetyki słonecznej?

System wsparcia dla energetyki słonecznej

Stowarzyszenie producentów urządzeń i instalatorów systemów energetyki słonecznej – ?Panel Słoneczny 20×2020? oczekuje nowego systemu wsparcia dla energetyki słonecznej. Zdaniem Panelu rozwój energetyki słonecznej w dokumentach rządowych jest niedoszacowany.
W „Polityce energetycznej Polski do 2030r.” udział energetyki słonecznej cieplnej został oszacowany na 1,2 proc. (ok. 3,7 mln m2) w bilansie energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. Dlatego też inicjator powstania Panelu Słonecznego – Instytut Energetyki Odnawialnej w oparciu o prowadzone od wielu lat wyniki badania sprzedaży kolektorów słonecznych i stały, stabilny trend wzrostowy rynku sięgający 40 proc. rocznie, przeczący prognozie zawartej w Polityce energetycznej, wspólnie z firmami na rynku kolektorów słonecznych, członkami Panelu Słonecznego: Action, Ferroli, Junkers, Rapid, Sunex, Vaillant, Viessmann i Watt przygotował raport ?Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r.”

Raport ten, przygotowany z myślą o wymogach Komisji Europejskiej określonych dla KPD stanowi wkład sektora krajowej energetyki słonecznej w przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki KPD. Raport ukazuje po raz pierwszy, w sposób kompleksowy i udokumentowany, stan rozwoju sektora kolektorów słonecznych oraz jego potencjał wytwórczy i instalacyjny, mające oparcie w potrzebach rynku i zainteresowaniu Polaków zakupem instalacji słonecznych. Wg wykonanych w raporcie analiz realny wkład energetyki słonecznej cieplnej w pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło i chłód wynosi prawie 28 000 TJ na 2020 r., co odpowiada 20 mln m2 powierzchni kolektorów słonecznych. W 2009 roku Polska przekroczyła 0,5 mln m2 zainstalowanych, głownie przez właścicieli domów mieszkalnych kolektorów słonecznych, co umożliwiło wyprodukowanie ok. 735 TJ czystego ekologicznie ciepła .
Wg tegorocznych danych Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej Cieplnej (ESTIF), Polska pod względem sprzedaży instalacji słonecznych w 2009 r. (144 tys. m2) jest obecnie na 9 miejscu w UE, z udziałem 3 proc. (w 2008r. udział wynosił 2 proc.). Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF, został zaliczony do jednych z najbardziej obiecujących rynków UE.

Ministerstwo Gospodarki przygotowując KPD uwzględniło raport Panelu Słonecznego jako scenariusz maksymalnego rozwoju sektora. Panel Słoneczny 20×2020 zauważa, że MG – autorzy KPD pominęli, w tym kluczowym dla energetyki odnawialnej na najbliższą dekadę dokumencie, instrumenty wsparcia jakie powinny stać za proponowanym scenariuszem-prognozą w okresie do 2020 roku, z uwzględnieniem dynamiki ich zmian i dostosowania do efektów „krzywej uczenia się sektora”.

Panel proponuje system wsparcia dla energetyki słonecznej na lata 2011-2020, w którym uwzględnione zostały obecne i prognozowane (wymagane) tempo rozwoju energetyki słonecznej, dotychczasowe doświadczenia i w którym ujęte i zbilansowane zostały obecne i planowane środki na wsparcie tego sektora: program dotacji proponowany przez NFOŚiGW, programy dotacji przewidziane w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Panel Słoneczny proponuje, zmienny, malejący w miarę rozwoju rynku i wzrostu cen paliw kopalnych, udział dotacji (najważniejszy obecnie instrument wsparcia małych technologii, nie podłączanych do sieci) we wsparciu inwestycji termicznej energetyki słonecznej. Średni udział dotacji w latach 2011-2020 ma wynieść niecałe 9,7 proc. Zoptymalizowana kosztowo kwota dotacji uwzględniająca te wymagania powinna wynosić 3,9 miliarda zł, w przeliczeniu na rok – średnio 390 milionów zł/rok, do 2020 roku. Dla porównania w przypadku wsparcia tylko na etapie eksploatacji (bez dotacji) dla rynków zielonej energii elektrycznej i biopaliw transportowych przekracza w każdym przypadku przeznacza się rocznie kwoty ponad 2 mld zł i rośnie. Rynki zielonej energii elektrycznej i biopaliw, są też znacznie silniej wspierane dotacjami z programów NFOŚiGW oraz PO IiŚ niż zielone ciepło, w tym energetyka słoneczna, choć beneficjentem tego wsparcia staje się sektor energetyki korporacyjnej, a nie obywatele i mieszkańcy. Sektory biopaliw i zielonej energii elektrycznej mają stabilność wsparcia zagwarantowaną prawnie do 2017 roku. Wsparcie dla energetyki słonecznej jest ustalane praktycznie z roku na rok. W takich warunkach trudno o dalsze nowe inwestycje i pomimo spektakularnych sukcesów energetyki słonecznej także na rynkach zagranicznych i pozycji lidera w programie Ministerstwa Środowiska GreenEvo na wsparcie krajowego eksportu, dalszą ekspansję eksportową krajowego przemysłu i coraz pełniejsze pokrycie krajowego rosnącego zapotrzebowania na kolektory słoneczne do podgrzewania wody i do celów grzewczych, a w przyszłości także chłodniczych.

Panel 20×2020 proponuje nowe, następujące, zintegrowane ze sobą, stabilne i przewidywalne w okresie co najmniej 10 lat, instrumenty wsparcia sektora energetyki słonecznej

Panel Słoneczny 20 x 2020 wyraża nadzieję, że instrumenty wsparcia do 2020 roku znajdą się ostatecznie w KPD, opóźnienie w jego przesłaniu jako obowiązującego do Komisji Europejskiej nie potrwa dłużej niż już zapowiedziane dwa miesiące (do końca sierpnia b.r.) a pełne wdrożenie będzie miało miejsce już od stycznia 2011 roku.

Dariusz Ciepiela

Źródło: Wnp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *