Aktualności, Ekologia, Energetyka, Wydarzenia

Rozwój ogniw paliwowych

fot. geni.org

Rozmowę pt. ?Paliwa, które zastępują ropę naftową” (AURA 6/2010) prof. Wiesław Ciechanowicz uzupełnił następującą informacją:
Niezależne studia przeprowadzone przez Narodową Akademię Nauk USA oraz Międzynarodową Agencję Energii wykazały, że wodór i ogniwa paliwowe mogą mieć znaczący wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz na uniezależnienie się od importu ropy ze złóż arabskich.
Rozwój produkcji ogniw paliwowych na rynkach komercyjnych w 2009 roku obrazują informacje, zaczerpnięte z ,JFuel Celi Today” (maj 2010, Vol.10, No. 5).
W wyniku obniżenia kosztów produkcji stacjonarnych ogniw paliwowych nastąpił wzrost ich sprzedaży. W 2009 roku sprzedano 24000 ogniw paliwowych. Stanowiło to wzrost o 41% w relacji do 2008 roku.
Wzrasta zapotrzebowanie na systemy ogniw paliwowych o większej mocy stosowanych jako generatory energii elektrycznej. Komisja Użyteczności Publicznej w stanie Connecticut, USA, zaaprobowała instalowanie ogniw paliwowych węglanowych o łącznej mocy 27,3 MW realizowanych w pięciu oddzielnych projektach.
W stanie Ohio, USA, planuje się zainstalowanie systemu polimerowych ogniw paliwowych o mocy 1 MW, dostarczanego przez firmę Ballard, mającego przyczyniać się do redukcji lokalnej emisji CO2.
Rozwija się rynek ogniw paliwowych fosforowych jako systemów skojarzonej produkcji elektryczności i ciepła, instalowanych przez firmę UTC o mocy rzędu 400 kW. Takie ogniwo o mocy 200 kW firma UTC zainstalowała w przedsiębiorstwie Coca Cola w Nowym Jorku. Jednostkę o mocy 5 kW firma Pług Power zainstalowała w Union College w Nowym Jorku w celach edukacyjnych.
W Korei firma POSCO Power zamówiła ogniwa paliwowe węglanowe o łącznej mocy 68 MW w firmach Fuel Celi Energy i Samsung. Jednostki o mocy 4,8 MW mają być lokalizowane w Seulu.
Rząd Południowej Korei poinformował, że począwszy od 2010 roku będzie pokrywać w 80% koszty instalowania ogniw paliwowych jako źródła mocy i ciepła w gospodarce mieszkaniowej. Wielkość substytucji będzie malała do 50% w okresie 2013-2016 oraz do 30% począwszy od 2017 do 2020 roku.
Japonia jest światowym liderem adaptacji systemów ogniw paliwowych stosowanych w gospodarce mieszkaniowej jako źródeł elektryczności i ciepła. W 2009 roku firma Nippon Oil sprzedała 2500 takich systemów. Toyota nawiązała współpracę z firmami Hyocera i Osaka Gas dla rozwoju ceramicznych ogniw paliwowych przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego.
W skali świata liczba funkcjonujących i planowanych stacji wodorowych wynosiła w 2009 roku ponad 370. W USA liczba funkcjonujących i nowo instalowanych stacji wodorowych wynosiła w 2009 roku odpowiednio 69 i 38.
W Japonii trzynaście towarzystw paliwowych zamierza wspólnie zbudować do 2015 roku infrastrukturę stacji wodorowych. Ma współdziałać z planami Toyoty sprzedaży pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi w 2015 roku.
W Niemczech producenci samochodów i firmy energetyczne wspólnie z rządem dążą do tego, aby w 2015 roku funkcjonowała infrastruktura stacji wodorowych oraz aby liczba produkowanych i sprzedawanych pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi, poczynając od 2012 roku, osiągnęła ponad 100000.
Dania zamierza realizować ambitny program rozwoju pojazdów przyjaznych środowisku, aby wszystkie sprzedawane nowe pojazdy były napędzane ogniwami paliwowymi.
Południowa Korea kontynuuje budowę autostrady wodorowej, na której zainstalowano dotychczas sześć stacji wodorowych i planuje się zainstalować dodatkowo cztery.
Kalifornijskie Partnerstwo Ogniw Paliwowych planuje budowę 45 stacji wodorowych do 2017 roku. Mają one obsługiwać 50 000 pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem.
Na Hawajach lotnictwo armii USA rozwija produkcję wodoru oraz instaluje stacje wodorowe. Wodór jest produkowany drogą elektrolizy wody. Źródłem elektryczności jest zintegrowany system ogniw fotowoltaicznych i energii wiatru. Równocześnie na Hawajach realizuje się program rozwoju autobusów zasilanych wodorem pozyskiwanym przy wykorzystywaniu energii geotermicznej.
Przewidywane koszty ogniw paliwowych ciągle maleją. Departament Energii rządu USA ocenił, że dla rocznej produkcji 500 000 pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi o mocy 80 kW, koszty systemu ogniw paliwowych instalowane na pojaz?dach zmalały z 73 USD/kW w 2008 roku do 61 USD/kWw 2009 roku.

Źódło: AURA (Nr 7/10)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *