Aktualności, Ekologia, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Segregacja w Instytucie

Na terenie Instytutu ?Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie organizacja odzysku Eko Cykl prowadzi akcję edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Program dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Grupa odbiorców w skali roku to ok. 500 tys. osób. Od marca 2009 r. przeszkolono personel Instytutu z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadzono zajęcia dla dzieci, świetlice wyposażono w materiały edukacyjne, rozwieszono plakaty i naklejki o zasadach selektywnej zbiórki i ogłoszono konkursy ekologiczne, a do końca 2010 r. personel Eko Cyklu będzie przekazywał zestawy edukacyjne pacjentom i ich rodzinom. Działania mają na celu zwiększenie masy odpadów selektywnie zbieranych nie tylko w Instytucie, ale także w gospodarstwach domowych.

Źródło: Recykling 5(113) 2010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *