Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia odnawialna, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

Łęczyńska Energetyka będzie spalać biomasę

Energia z biomasy

Łęczyńska Energetyka chce zastosować biomasę jako paliwo do wytwarzania energii. Po przeprowadzeniu planowanych w spółce inwestycjii i modernizacji istniejącej ciepłowni w elektrociepłownię, nowy zakład będzie spalał muły węglowe i rolniczą biomasę.
Jednym z elementów projektu modernizacji zakładu jest przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości zapewnienia dostaw roślinnej biomasy rolniczej w oparciu o możliwości surowcowe Lubelszczyzny. Chodzi o zabezpieczenie dostaw surowca dla elektrociepłowni w Bogdance, tak aby możliwe było uzyskanie potrzebnych certyfikatów do produkcji ?zielonej energii?. W ramach planu specjalnie przeszkoleni ankieterzy odwiedzają rolników oraz gminy sprawdzając potencjał lokalnego rynku w tym zakresie.

– Pod uwagę brany jest obszar o promieniu do 40 kilometrów od ciepłowni. W zasięgu zainteresowań jest biomasa uzyskiwana ze słomy, siana, wierzby energetycznej oraz innych roślin. Szacowane roczne zapotrzebowanie Łęczyńskiej Energetyki na biomasę wynosi około 100 tysięcy ton rocznie ? informuje Andrzej Łepecki, z firmy Agropellet zajmującej się dostawami biomasy dla energetyki, która na zlecenie ?Łęczyńskiej Energetyki? przeprowadza ankiety wśród rolników.
Oczywiście spalanie biomasy nie będzie możliwe bez znaczących inwestycji w samej ciepłowni. Plan modernizacji na lata 2009-15 został uwzględniony w prospekcie emisyjnym głównego udziałowca Łęczyńskiej Energetyki – Lubelskiego Węgla ?Bogdanka?.

Łęczyńska Energetyka zamierza zmodernizować i rozbudować ciepłownię w Bogdance na elektrociepłownię. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy.
– Najpierw są modernizowane istniejące jednostki kotłowe, wyposażane w instalację odsiarczającą oraz odpylającą emitowane spaliny. Tak przebudowane jednostki kotłowe stanowić będą podstawowe urządzenia do produkcji energii cieplnej w ciepłowni Bogdanka do chwili przekształcenia jej w elektrociepłownię ? mówi Marek Martyn, prezes Łęczyńskiej Energetyki.
W ramach realizacji II etapu programu inwestycyjnego ? Modernizacja i rozbudowa ciepłowni w Bogdance na elektrociepłownię ze skojarzoną produkcją energii cieplnej i elektrycznej? do istniejącej już infrastruktury, dobudowany zostanie nowy wysokosprawny blok energetyczny, składający się z kotła fluidalnego i turbozespołu ciepłowniczego o mocy elektrycznej ok. 77 MWe i cielnej 69 MWt, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi.
Jednym z głównych atutów elektrociepłowni będzie to, że podstawową część jej paliwa stanowić będzie muł węglowy (65% składu wagowego paliwa), który jest odpadem powstającym w kopalni w trakcie procesu wzbogacania węgla, uzupełniony poprzez tzw. ?odsiew? tj. podziarno z węgla surowego ( 20% składu wagowego paliwa) i biomasa typu rolniczego, dająca możliwość uzyskania tzw. ?zielonych? certyfikatów.

Źródło: Cire.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *