Aktualności, Ekologia, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Liverpool: Recykling sprzętów domowych

Recykling mebli w Liverpoolu

Recyklingować można także sprzęty domowe. Zyskuje nie tylko środowisko, ale i lokalna społeczność. Zobaczmy, jak za pomocą recyklingu mebli można rozwiązywać problemy społeczne.

Grupa FRC (Furniture Resource Centre) jest regionalnym pionierem w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Ma na koncie wiele udanych przedsięwzięć. Dzięki prowadzonej działalności gospodarczej i odnoszonym korzyściom finansowym Grupa FRC może rozwijać swoje społeczne przedsięwzięcia, które przynoszą pozytywne zmiany dla lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.

Grupa FRC łączy trzy marki: Furniture Resource Centre ? które prowadzi sprzedaż mebli, sprzętu AGD, dywanów, zasłon itp. wśród zarejestrowanych właścicieli mieszkań socjalnych (Registered Social Landlords) i innych dostawców mieszkań w całej Wielkiej Brytanii; Bulky Bob’s ? które zajmuje się odbieraniem z gospodarstw domowych niepotrzebnych/ zepsutych mebli i AGD oraz ich recyklingiem i działa obecnie w trzech lokalnych okręgach administracyjnych; Revive ? które sprzedaje zebrane przez Bulky Bob’s meble i AGD. Warto podkreślić, że klienci, których gospodarstwa domowych mają niskie dochody, mogą korzystać z obniżonych cen.

Grupa FRC cieszy się opinią przodującego przedsiębiorstwa społecznego w Wielkiej Brytanii, zdobyła wiele nagród i jest wskazywana za dobry przykład przez Office of the Third Sector (rządowe biuro ds. trzeciego sektora), London Sustainable Development Commission (londyńska komisja ds. zrównoważonego rozwoju), New Economics Foundation (Fundacja New Economics) oraz National Housing Federation (krajowa federacja mieszkalnictwa).

Działania Grupy FRC wynikają z misji, którą jest prowadzenie dochodowych biznesów, stwarzających realne możliwości  poprawy życia ludzi dotkniętych biedą i bezrobociem. Cel Grupy to: ?Być wspaniałym dla ludzi i planety, być wspaniałym partnerem do biznesu oraz wspaniałym miejscem pracy?.

Kluczem do sukcesu Grupy FRC jest sposób, w jaki przygotowuje ona swoją grupę docelową ? osoby długotrwale bezrobotne ? do podjęcia pracy, co ma zmniejszyć ich wykluczenie ze społeczeństwa. Grupa oferuje roczne kontrakty w swoich trzech firmach. Grupa przeszkoliła ponad 200 długotrwale bezrobotnych osób w kierunku pracy w firmach logistycznych. Po ukończeniu szkolenia 94% znalazło pełnowymiarowe zatrudnienie, a wdrożony przez nią program Driving Change Logistics Training zdobył w 2008 roku UK Skills National Training Award w kategorii przedsiębiorcy średniej wielkości.

Furniture Resource Centre sprzedaje meble i różne sprzęty domowe w całej Wielkiej Brytanii. Oferuje usługę one-stop, czyli zapewnia w ramach jednego zamówienia wszystko, czego potrzeba, aby zmienić pustą nieruchomość w mieszkanie. Dostarcza meble i AGD, oferuje dopasowywanie dywanów i zasłon oraz recyklinguje opakowania dostarczonych towarów.

Wśród klientów znajdują się: władze lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe.

Bulky Bob’s działa w ramach kontraktu zawartego z władzami lokalnymi. Odbiera z gospodarstw domowych meble i urządzenia do ponownego wykorzystania, przetworzenia lub recyklingu. Od 2004 roku firma zawarła cztery kontrakty w regionie North West.
Jest przyjazna dla środowiska i przynosi korzyści dla lokalnych społeczności. Dzięki tej działalności, dobrej jakości meble są gotowe do ponownego użycia przez rodziny o niskich dochodach. Ponadto Bulky Bob’s tworzy i rozwija możliwości szkolenia i zatrudnienia osób długoterminowo niezatrudnionych.

Revive sprzedaje meble dobrej jakości w dwóch sklepach zlokalizowanych w centrum Liverpoolu i Widnes. Oferta kierowana jest w szczególności do rodzin z całego regionu Merseyside, mających niskie dochody. Rabaty oferowane są najbardziej potrzebującym.

O tym, jak to działa, świadczą liczby: Furniture Resource Centre umeblowało i wyposażyło już ponad 35 tys. domów (3,4 tys. w latach 2007 ? 2008).
Bulky Bob’s od 2000 roku, tj. od momentu pozczątku działności i prowadzenia statystyk, przeprowadziła ponad 400 tys. zbiórek z liverpoolskich gospodarstw domowych; zebrała ponad 1,2 mln przedmiotów, co sprawiło, że ponad 220 tys. rzeczy nie zostało wyrzuconych na wysypisko śmieci. Do tego prawie 10 tys. ton niepotrzebnych sprzętów poddano recyklingowi.

Jaka jest skuteczność tych zbiórek? W latach 2008 ? 2009 średnio 57% zebranych rzeczy zostało przekazanych do ponownego użycia lub poddanych recyklingowi.

W to ogromne przedsięwzięcie jest zaangażowanych 81 agentów, którzy działają na poziomie lokalnym i znają sytuację osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Bulky Bob’s współpracuje również z różnymi partnerami nad projektami recyklingowymi oraz projektami pomysłowego wykorzystania używanych mebli, np. z więzieniem HMP Liverpool: więźniowie odnawiają np. zebrane przez Bulky Bob’s stare / używane rowery, które wysyłane są następnie do krajów Europy Wschodniej i Afryki.

Z kolei Revive umożliwiło w latach 2008 ? 2009 3,4 tys. najbiedniejszych klientów zaopatrzyć się sprzęty domowe. Ze statystyk wynika, że 79% klientów to osoby o niskich dochodach.

Grupa FRC stara się szukać partnerów z innych branż. Stworzyła na przykład wraz z Thorn EMI (brytyjskim koncernem muzyczno-elektronicznym) projekt CREATE, którego celem jest odnawianie sprzętu AGD i przekazywanie ich następnie rodzinom o niskich dochodach. Zakłada on również szkolenie osób długotrwale bezrobotnych.

Jak dyzymi pieniędzmi obraca FRC? Sporymi: obroty Grupy FRC sięgają rocznie ponad 4,2 mln funtów. 5% tej sumy to granty.

Zdaniem Grupy FRC projekt jest sukcesem z trzech powodów: ponieważ jest udanym przedsięwzięciem komercyjnym (1), które  przynosi korzyści społeczeństwu(2) i środowisku naturalnemu (3).

Kontakt: Verity Trimmins, Impact Manager, FRC Group, Atlantic Way, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BE.
Tel.: +44 151 702 0550; Faks: +44 151 702 0551.
verytit@frcgroup.co.uk
www.frcgroup.co.uk

Źródło: Ngo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *