Aktualności, Energetyka, Wydarzenia

Energetyka cieplna w liczbach – 2009 – URE

„Energetyka cieplna w liczbach – 2009” to już siódme z kolei opracowanie statystyczne Urzędu Regulacji Energetyki, prezentujące przedsiębiorstwa ciepłownicze działające na podstawie koncesji Prezesa URE.

Badanie to – podobnie jak w latach poprzednich – zostało zrealizowane w ramach systemu statystyki publicznej i z uwagi na charakter oraz zakres stanowi wciąż unikalną publikację o regulowanym rynku ciepła w Polsce. W raporcie znaleźć można informacje o kondycji finansowej oraz efektywności ekonomicznej i technicznej przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego. Opracowanie prezentuje podstawowe tendencje w energetyce cieplnej w 2009 r.

Benchmarking w polityce energetycznej

W Przedmowie napisanej dla czytelników raportu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwrócił uwagę na wartość badań benchmarkingowych.

Stałe monitorowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych – napisał m.in. dr Mariusz Swora – wpływa pozytywnie na poprawę skuteczności regulacji przedsiębiorstw. Metoda analizy porównawczej może przynosić pozytywne efekty dla wszystkich, którzy mają kontakt z ciepłem systemowym – począwszy od przedsiębiorstw ciepłowniczych, poprzez odbiorców ciepła, a na finalnych jego konsumentach kończąc. Dziś benchmarking jest użytecznym narzędziem nie tylko w rękach menedżerów, którym dostarcza informacji o obszarach wymagających poprawy efektywności. W dokumencie pod nazwą „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjętym przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku, w działaniu 2.41 – „Zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło” – wyraźnie zalecono zastosowanie metody porównawczej polegającej na konfrontowaniu efektywności przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Dane prezentowane w opracowaniu dotyczą 499 przedsiębiorstw w 2009 roku – dla porównania w roku 2008 – 518, a w 2002 – 849.

W 2009 r. liczba przedsiębiorstw posiadających koncesje Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło zmniejszyła się o 4% w stosunku do roku 2008 i aż o 43% od roku 2002. O raporcie URE pisaliśmy w tekście „Najtaniej na Mazowszu. URE o ciepłownictwie w 2009 roku” opublikowanym na stronie www – 23 lipca 2010 roku – zwracając m.in. uwagę na zmniejszanie się liczby koncesjonowanych przedsiębiorstw, wzroście wolumenu sprzedaży energii cieplnej, strukturę własnościową sektora oraz „mapę ciepłowniczą Polski” na której ponad 1/3 potencjału wytwórczego ciepłownictwa skupiona była w dwóch województwach: śląskim i mazowieckim.

Lektura raportu będzie interesująca dla analityków – po kilkunastu (19) stronach ciągłego tekstu, czytelnik zapozna się danymi prezentowanymi na 209 tabelach.

Więcej na www.agroenergetyka.pl

Źródło: Agroenergetyka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *