Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling

Recykling – Oznaczenia na opakowaniach

Fot. segreguje.org.pl

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań:

Na podstawie art.17 ust 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U.Nr 96, poza.592) zarządza się co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznaczania opakowań ułatwiających ich dalsze wykorzystanie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

§ 2. Oznaczenia ułatwiające identyfikację materiału, z którego jest wykonane opakowanie, należy umieszczać w opakowaniach z aluminium i tworzyw sztucznych, z zastrzeżeniem § 3

§ 3. Oznaczeń, o których mowa w § 1, nie umieszcza się na opakowaniach wykonanych z:

  1. folii powlekanej tworzywami sztucznymi oraz z laminatów z udziałem folii aluminiowej, papieru lub kartonu,
  2. dwu lub więcej różnych materiałów, z tym że za takie opakowania nie uważa się opakowań wykonanych z jednego materiału z zamknięciem wykonanym z innego materiału,
  3. aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej niż 5 g.

§ 4. Opakowanie oznacza się korzystając z oznaczeń wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia

§ 5. 1. Oznaczenie powinno być wykonane w sposób widoczny, czytelny i trwały.
2. Opakowania oznacza się stosując nadruk, tłoczenie lub inne dostępne techniki.
3. Oznaczenia można umieszczać na etykietach naklejanych na opakowaniach

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

aluminium

lub                 

politereftalan etylenu

lub       lub    

polietylen dużej gęstości

lub     lub     lub    

polichlorek winylu

lub      lub    

polietylen małej gęstości

lub      lub      lub     

polipropylen

lub       lub     

polistyren

lub     lub    

inne tworzywa sztuczne i laminaty folii z tworzyw sztucznych

lub     lub      
Źródło: recykling.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *