Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling

Baterie – jak je zbieramy?

Zbieranie baterii

Najważniejsze ? baterii i akumulatorków nie wyrzucać do kosza ze śmieciami!
Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych,  w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych.

Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

Od dziś żadna zużyta przez Ciebie bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !

O tym, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii dowiedzą się Państwo, dzwoniąc do urzędu gminy w miejscu swego zamieszkania lub kontaktując się z firmą, która odbiera od Państwa zmieszane odpady komunalne. Informacje znaleźć mozna także na stronie internetowej REBA Organizacja Odzysku S.A.(www.reba.pl).

Ważnym problemem do rozwiązania, w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu  i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od ich składu chemicznego, rodzaju i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości.  Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu. W wyniku badań prowadzonych w wielu regionach kraju stwierdzono, iż odpady niebezpieczne występują także w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % masy. Właśnie w tej frakcji odpadów komunalnych występują zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie.

Zbiórką baterii zajmuje się m.in. REBA Organizacja Odzysku S.A.(www.reba.pl)
Odbiera i przekazuje do  odzysku/recyklingu odpady o kodach:
160602*- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

160603* – baterie zawierające rtęć,

160604 – baterie alkaiczne (z wyłączeniem 160603),

160605 – inne baterie i akumulatory,

200133* – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 i 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

200134 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133*

Źródło: recykling.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *