Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Kompostowanie

Fot. czyste.zielonekarpaty.org.pl

Kompostowanie jest to metoda przeróbki odpadów organicznych. W jego wyniku otrzymuje się nawóz organiczny o barwie i zapachu ziemi leśnej, zwanej potocznie kompostem.

Kompost to koncentrat glebotwórczej próchnicy, wytworzony z masy roślinnej, ale powstały poza naturalnym układem gleba – roślina – gleba.

Ten koncentrat jest bardzo użyteczny do:
– podtrzymywania (zachowania) żyzności gleb,
– zwiększania żyzności gleb, w celu zintensyfikowania produkcji roślinnej,
– przywrócenia urodzajności glebom o różnym stopniu zdegradowania,
– ukształtowania szaty roślinnej na bezglebowych gruntach (składowiska odpadów, wykopy i nasypy ziemne),
– tworzenia wysokoefektywnych podłoży (sztucznych gleb) dla roślin uprawy pozagruntowej.

Dojrzały kompost, bez dodatku mineralnej ziemi, może być bardzo dobrym podłożem dla roślin o dużych potrzebach pokarmowych, zwłaszcza w produkcji sadzonek (rozsady) roślin warzywnych i ozdobnych.

O ile w przydomowych ogródkach można sobie pozwolić na przeprowadzanie długotrawałego procesu kompostowania w pryzmach lub kompostownikach, o tyle przy dużej objętości biomasy jaką uzyskuje się w trakcie prowadzenia gospodarki komunalnej warto ten proces przyspieszyć. Służą temu profesjonalne kompostownie.

Źródło: Eko-logia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *