Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

Petrolinvest wraca do Rosji – chce kupić eksploatowane złoża

Fot. Wydobycie ropy naftowej

Petrolinvest zawarł ze spółką Yukola z siedzibą w Moskwie przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 50 proc. akcji w spółce Open Stock Company ?Bogorodsknieft? z siedzibą w Saratowie będącej właścicielem licencji dającej prawo do użytkowania złóż kopalin, poszukiwania oraz eksploatacji ropy naftowej ze złóż Bogorodskie i Nikolskie oraz struktury Radużnaja położonych w obwodzie saratowskim na terenie Federacji Rosyjskiej. Zasoby ropy w obu złożach szacowane są na 65 mln baryłek.
Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu finalizacji zakupu 50 proc. akcji w Bogorodsknieft, w tym dokończenie do końca 2010 roku kompleksowego due diligence obejmującego m.in. aspekty korporacyjne, prawne oraz finansowe. Due dillugence w zakresie posiadanych i eksploatowanych przez Bogorodsknieft zasobów ropy naftowej zostało już przez spółkę przeprowadzone.

Strony uzgodniły, że finalizacja transakcji uwarunkowana jest m.in. dokończeniem due diligence, uzyskaniem odpowiednich zgód, a także ustaleniem ostatecznych warunków transakcji, w tym ceny. Ponadto strony wyraziły zainteresowanie, w przypadku finalizacji transakcji, podjęciem współpracy w m.in. w zakresie odbioru przez Petrolinvest surowca wydobywanego przez Bogorodsknieft.
Bogorodsknieft wydobywa obecnie ropę naftową ze złóż Bogorodskie i Nikolskie. Łączne udokumentowane i potwierdzone zasoby ropy naftowej obu tych złóż wynoszą około 45 mln baryłek. Na obszarze licencji należącej do firmy znajdują się również struktury, których zasoby perspektywiczne, oceniane są dodatkowo na około 20 mln baryłek. Proces zagospodarowania głównego horyzontu pierwszego ze złóż w celu prowadzenia obecnie eksploatacji ropy został już zakończony, a w przypadku drugiego złoża rozpoczęty w 2010 roku.

Bogorodsknieft od kilku lat prowadzi stabilne wydobycie ropy naftowej. Spodziewane wydobycie ropy naftowej w 2010 roku wyniesie około 1 mln baryłek. Po zagospodarowaniu drugiego złoża i włączeniu do wydobycia kolejnych odwiertów przewiduje się zwiększenie wydobycia do około 3 mln baryłek rocznie. Wydobywana ropa naftowa charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami i zaliczana jest do ropy lekkiej. Wydajność odwiertów jest stabilna i wynosi średnio około 400 baryłek z pojedynczego odwiertu na dobę.

Złoża Bogorodsknieft znajdują się na niedużych głębokościach od 800 do 1200 m i charakteryzują się prostą budową geologiczną, dzięki czemu ich zagospodarowanie nie jest technicznie złożone oraz nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

Bogorodsknieft posiada bardzo dobrą infrastrukturę służącą przemysłowej eksploatacji ropy naftowej w tym własną bazę dystrybucyjną obejmującą zbiorniki do magazynowania ropy naftowej oraz cysterny do jej przewozu. Poszczególne złoża połączone są z bazą dystrybucyjną własnym rurociągiem. Istniejąca już infrastruktura umożliwi zarówno przyspieszenie włączenia do przemysłowej eksploatacji kolejnych wykonanych odwiertów, jak i zmniejszenie nakładów inwestycyjnych koniecznych dla dalszego zagospodarowania złóż w celu zwiększenia wydobycia do poziomu 3 mln baryłek rocznie.

Ropa naftowa jest sprzedawana w większości na eksport i transportowana rurociągiem „Przyjaźń” do Polski i Niemiec.

Petrolinvest był już obecny na terenie Rosji. Spółka posiadała 60 proc. udziałów w pięciu koncesjach w rosyjskiej republice Komi. W ubiegłym roku uznała je jednak za mało perspektywiczne i sprzedała za symboliczne kwoty.

Marcin Szczepański

Źródło: Wnp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *