Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Ecolabel – Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne

Fot. Ekobudowanie.pl

Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel – w postaci kwiatka – jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, spełniającym wyższe normy środowiskowe. Oznakowanie to zostało ustanowione w 1992 r.

Podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie 1980/2000/WE oraz decyzje Komisji w sprawie ustanowienia kryteriów ekologicznych odnoszących się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie Ecolabel zostało ustanowione przez Komisję Europejską jako dobrowolny „zielony znak”, mający na celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Firmy, które uzyskały certyfikat „Ecolabel” mogą oznaczać swoje wyroby stosownym symbolem.

Europejski znak ekologiczny na wyrobach wskazują, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu, ponieważ spełniają opublikowane kryteria środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE w porozumieniu z zainteresowanymi stronami (w tym z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych). Stosowana jest metodologia oceny cyklu życia wyrobu.

Obecnie kryteria techniczne opracowane i przyjęte przez Komitet EUEB (European Union Ecolabelling Board) obejmują ponad dwadzieścia kategorii wyrobów, wśród nich: farby, polepszacze gleby, papier higieniczny, papier do kopiowania, detergenty do prania, żarówki, tekstylia, materace, komputery PC, komputery przenośne, uniwersalne środki czyszczące i sanitarne, detergenty do ręcznego zmywania naczyń, detergenty do zmywarek, telewizory i twarde pokrycia podłogowe.

Listę grup wyrobów objętych znakiem Ecolabel można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

– ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

W Polsce, jednostką kompetentną w zakresie certyfikacji upoważniającej do stosowania oznakowania Ecolabel jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.

Źródło: Ekobudowanie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *