Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Bomba ekologiczna na terenie HMN „Szopienice” zostanie rozbrojona

Fot. Forum.chorzow.slask.pl

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzieliła dofinansowania w formie dotacji do kwoty 4 milionów złotych na unieszkodliwienie bomby ekologicznej znajdującej się na terenie likwidowanej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”.
„W Hucie od 1928 roku produkowano cynk elektrolityczny. Odpadem technologicznym tej instalacji był szlam cynkowy deponowany w osadnikach ziemnych, który wykorzystywano w zakładach eksploatujących piece przewałowe. Gdy osiem lat temu podjęto decyzję o zatrzymaniu produkcji, na powierzchni 8 hektarów – w trzech niezabezpieczonych osadnikach – znajdowało się ok.175 tys. ton trujących szlamów pocynkowych. Do dziś na terenie byłego kompleksu Huty w rejonie ul. Roździeńskiego i Obrońców Westerplatte czyli ok. pięciu kilometrów od centrum Katowic pozostaje jeszcze ponad 150 tys. ton odpadów powodujących realną groźbę zanieczyszczenia wód podziemnych” – informuje WFOŚiGW w Katowicach.

Środki Funduszu pozwolą na kontynuowanie procesu likwidacji tej ekologicznej bomby i wykorzystanie znajdujących się tam niebezpiecznych odpadów nadających się do recyklingu. Opłacalne jest bowiem tylko przetwarzanie odpadów zawierających co najmniej 12 % cynku. Takich szlamów jest w Szopienicach niemało, bo ok. 80 tys. ton. Pozostałych 70 tys. ton planuje się złożyć w oczyszczonych i zaizolowanym osadniku do czasu znalezienia efektywnej technologii ich przerobu. Zaplanowano również rekultywację terenu po opróżnionych osadnikach i zagospodarowanie terenu zielenią poprzez pokrycie gleby niskimi roślinami oraz obsadzenie części tego obszaru drzewami. Zakończenie zadania, którego całkowite koszty wyniosą ok. 28 mln złotych, przewidziano na koniec 2015 roku.

Jak informuje WFOŚiGW w Katowicach, będzie to kolejna bomba ekologiczna w województwie śląskim, której ostateczne rozbrojenie zostało zainspirowane i dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz. Prace nad likwidacją składowisk niebezpiecznych odpadów trwają już w Ogrodzieńcu, Tarnowskich Górach, Czechowicach-Dziedzicach, Jaworznie oraz w Kaletach.

Patrycja Batóg

Źródło: Wnp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *