Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Światowa mapa zanieczyszczenia powietrza

Fot. WirtualnySztokholm.pl

Najgorsze, najbardziej zanieczyszczone powietrze na świecie mają Wschodnie Chiny. Polska, podobnie jak większość Unii Europejskiej, znajduje się w obszarze podwyższonych zanieczyszczeń.

NASA oraz kanadyjscy naukowcy, Aaron van Donkelaar i Randall Martin z Dalhousie University, w Halifax, prowincja Nova Scotia, przygotowali mapę zanieczyszczenia powietrza opartą na danych dotyczących drobnych cząsteczek pyłu zawieszonego. Pył zawieszony jest definiowany jako zanieczyszczenie atmosfery składające się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących wymieszanymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi.

Skorzystano z pomiarów pyłów zawieszonych obejmujących pyły drobne o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej, czyli dziesiątej części ludzkiego włosa. Taki pył bowiem bez trudu pokonuje systemy obronne ludzkiego ciała i penetruje głęboko płuca oraz krew. Jest on odpowiedzialny za zwiększoną ilość zachorowań na astmę, zapalenie oskrzeli i choroby układu krążenia.

Według wyników badań, najgorsze powietrze, z największą koncentracją przekraczającą 80 mikrogramów na metr sześc., znajduje się we Wschodnich Chinach. Jest to region o znacznym stopniu uprzemysłowienia, gdzie nowe zakłady sąsiadują ze starymi kopalniami, elektrowniami, hutami oraz fabrykami, o których poziomie emisji nic nie wiadomo. Rząd Chin zdecydował kilka tygodni temu o zamknięciu 2 tys. z najbardziej zatruwających powietrze fabryk, kopalni i zakładów w tym właśnie regionie kraju ? twierdzi The Wall Street Journal.

Dane do analizy naukowców kanadyjskich pochodzą z lat 2001-2006, ale The Wall Street Journal pisze, że władze potwierdziły, iż jakość powietrza w Chinach od 2006 roku jest coraz gorsza, nie lepsza.

Według mapy NASA i Kanadyjczyków, Polska znajduje się w obszarze podwyższonych stężeń na metr sześc. powietrza, z wartościami od 15 do 20 mikrogramów na metr sześc. Obszary o niższym stężeniu (10-15 mikrogramów na metr sześc.) to Polska północno-wschodnia (Warmia, Mazury, część Podlasia) oraz Pomorze. Poza naszym krajem w obszarze podwyższonych stężeń (15 ? 20 mikrogramów na metr sześc.) znajdują się Niemcy, Czechy, Węgry, południowa Rumunia, południowa Bułgaria, Belgia, Holandia, północno-wschodnia Francja, południowo-wschodnia Wlk. Brytania (zwłaszcza region aglomeracji Londynu). Najgorsze powietrze w Europie ma dolina Padu we Włoszech ? stężenie PM2.5 osiąga tam niemal 50 mikrogramów na metr sześc. ? najlepsze Szwecja i Norwegia ze stężeniami około 5 mikrogramów na metr sześc. ? zauważa NASA.

Poza Wschodnimi Chinami obszarem o podwyższonym stężeniu jest strefa Sahary w Afryce i przemysłowe regiony przybrzeżne tego kontynentu, zwłaszcza Maroko i Mauretania oraz w Afryce Środkowej Nigeria i Czad a także wschodnia Libia i zachodni Egipt Na obszarach tych stężenia sięgają 70 mikrogramów na metr sześc., na całym obszarze saharyjskim przekraczają 55-60 mikrogramów na metr. sześc. Duże stężenia, powyżej 65 mikrogramów na metr sześc. widoczne są także w Arabii Saudyjskiej, ZEA, Iraku i Kuwejcie, północnych Indiach i w Pakistanie ? zwłaszcza na obszarach wydobycia ropy naftowej.

Źródło: WirtualnySztokholm.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *