Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Eko-przestępcy grasują na jurze

Fot. foto.czestochowaonline.pl

O konieczności stworzenia w Polsce „policji ekologicznej” oraz pilnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne, przypomina stowarzyszenie Zieloni2004.

Doniesienia prasowe dotyczące skażenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej są bardzo niepokojace. Mówią o 100 tonach odpadów niebezpiecznych oraz skandalicznych warunków zagrażających zdrowiu pracowników, w jakich dokonywano ich ?utylizacji?.

– Przypadek w Jurze Krakowsko ? Częstochowskiej pokazuje rozmiar zagrożenia ekologicznego. Konieczne jest wprowadzenie zmian w kodeksie karnym, które doprecyzują kwestię ponoszenia odpowiedzialności karnej za zanieczyszczanie środowiska, dlatego tak ważne jest pilne wdrożenie ?dyrektywy karnej? Unii Europejskiej ? podkreśla Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych 2004.

Zieloni chcą powrotu do dyskusji nt. stworzenia w Polsce oddziałów ?policji ekologicznej?, która mogłaby ścigać eko-przestępców i prowadzić skuteczne działania operacyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i sprzętu. – Dziś widać, że rozbicie Inspekcji Ochrony Środowiska na jednostki wojewódzkie, przy jednoczesnym osłabieniu Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska było złym posunięciem rządu ? konieczne jest wzmocnienie kompetencji i narzędzi egzekwowania prawa przez służby ochrony środowiska na poziomie krajowym – twierdzą przedstawiciele ekologicznego stowarzyszenia.

Oddziały ?policji ekologicznej? mogłyby być częścią wzmocnionej Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, niezależnej od władz wojewódzkich i prowadzącej swoje operacje na terenie całego kraju ale także we współpracy ze służbami innych krajów Unii Europejskiej.

– Dziś często inspektorzy, których jedynym narzędziem jest ?notatnik i komórka w ręku? nie są w stanie skutecznie zapobiegać zatruwaniu i niszczeniu środowiska przez przestępców zarabiających grube miliony na ?brudnym biznesie?. Wdrożenie ?dyrektywy karnej? i wzmocnienie służb Inspekcji Ochrony Środowiska, także poprzez ich lepsze finansowanie, zwiększyłyby skuteczność egzekwowania prawa ekologicznego w Polsce i całej Unii Europejskiej, gdyż, jak wiemy, zanieczyszczenia (i eko-przestępstwa z nimi związane) nie znają granic i mają często międzynarodowy charakter, gdy np. dochodzi do nielegalnego usuwania odpadów niebezpiecznych w krajach, gdzie ramy prawne i służby ekologiczne są słabsze. Niszczenie środowiska nie może się opłacać a tym bardziej przynosić wielomilionowych korzyści ? kontynuuje Szwed.

Przestępstwa ekologiczne w Polsce stanowią rosnące zagrożenie dla ludzi i środowiska. Polska nadal nie wdrożyła unijnej dyrektywy, która przewiduje m.in. sankcje karne za takie przestępstwa ? termin jej wdrożenia minął 26 grudnia 2010.

AW

Źródło: PortalSamorzadowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *