Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia jądrowa, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Środowisko a energetyka jądrowa w Polsce

Elektrownia atomowa

Wpływ rozwoju energetyki jądrowej na ochronę klimatu, bezpieczeństwo programu jądrowego i budowanie wiedzy o bezpieczeństwie i nadzorze ? to najważniejsze z punktu widzenia resortu środowiska obszary związane z przygotowaniami do rozwoju programu energii jądrowej w Polsce. Minister Andrzej Kraszewski patronuje rozpoczętemu dziś cyklowi konferencji naukowych poświęconych energii atomowej.

Na Politechnice Warszawskiej odbyła się pierwsza z serii pięciu konferencji naukowych poświęconych energii atomowej zorganizowana przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Ambasady Francji w Polsce oraz Komisariatu ds. Energii Atomowej (CEA) i Agencji France Nucléaire International (AFNI).

Podczas seminarium przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące energetyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz umiejscowienia aspektu energetyki jądrowej w budowie świadomości społeczeństwa obywatelskiego.

Minister Kraszewski podczas wystąpienia otwierającego konferencję powiedział:

– Coraz więcej krajów decyduje się wrócić do koncepcji energetyki jądrowej. Główny powód to potrzeba walki ze zmianami klimatu. Także Polska szuka sposobów by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. W zakresie działań związanych ze środowiskiem, równie ważne jest dla nas także zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia tego procesu w Polsce dzięki działaniom i nadzorowi podległego ministrowi środowiska prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Te dane i informacje będą też odgrywały rolę w budowaniu społecznego odczucia bezpieczeństwa w związku z energetyką jądrową, niezbędnym dla powodzenia tego projektu w Polsce. Należy też pamiętać o zrównoważonym rozwoju wykorzystania innych źródeł energii, w tym wspierania przyjaznej środowisku energii ze źródeł odnawialnych.

Konferencja ?Rozwój energetyki jądrowej w Polsce? rozpoczęła cykl debat o energii atomowej dla parlamentarzystów, władz lokalnych, mediów, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *