Aktualności, Eko regiony, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Posłowie popierają obywatelską inicjatywę obrońców przyrody

Fot. elib.kkf.hu

Podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Sejmu odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian w ustawie o ochronie przyrody dotyczącego tworzenia i zmiany granic parków narodowych. Projekt został poparty przez wszystkie kluby parlamentarne i skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej.

Zmiana w ustawie ma m.in. umożliwić poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego, utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego i zachowanie najcenniejszych fragmentów polskiego dziedzictwa przyrodniczego. W listopadzie przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych złożyli na ręce Marszałka Sejmu 250 tys. podpisów Polaków popierających zmiany w ustawie.

?Cieszymy się, że posłowie rozumieją, iż ochrona przyrody jest ich obowiązkiem oraz, że głos społeczeństwa nie został zignorowany. Optymizmem napawa również fakt, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski potwierdził poparcie Ministra Środowiska dla naszego projektu. Będziemy uważnie przyglądać się pracom Komisji. Wierzymy, że nie skończy się na słowach i zmiany w ustawie zostaną wprowadzone jak najszybciej?, powiedział Robert Cyglicki, dyrektor polskiego Greenpeace.

Białowieski Park Narodowy obejmuje obecnie jedynie 17 % powierzchni Puszczy Białowieskiej, ostatniego nizinnego lasu naturalnego w Europie. Pozostała część traktowana jest jako las gospodarczy, z którego produkuje się deski, papier, a nawet zapałki. Obowiązująca ustawa uzależnia poszerzenie parków narodowych od zgody lokalnych samorządów. W przypadku Puszczy Białowieskiej, takiej zgody nie ma i kolejny już Minister Środowiska przyznaje, że ma z tego powodu związane ręce. Proponowane zmiany mają zastąpić to swoiste prawo veta, jakim obecnie dysponują samorządy obowiązkiem konsultacji z nimi planów tworzenia lub poszerzania parków narodowych.

?Ta zmiana daje autentyczną szansę merytorycznej dyskusji, a nie okopywania się na swoich pozycjach i blokowania ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody decyzji. Prawo, które pozwala małej grupce lokalnych urzędników decydować o skarbie narodowym wszystkich Polaków, jest złe i należy je zmienić. Te tereny nie należą do nich lecz do skarbu państwa. Puszcza Białowieska jest zbyt cenna by jej los zostawić w rękach niewielkiej grupy interesu, która czerpie zyski z eksploatacji tego bezcennego obszaru?, dodaje Cyglicki.

Źródło: Greenpeace.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *