Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia odnawialna, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Duński sposób na życie w równowadze z naturą i rozwojem technologiczno-ekonomicznym

Fot. WirtualnaKopenhaga.pl

DANISH SUSTAINABLE LIVING ? duński sposób na życie w równowadze z naturą i rozwojem technologiczno-ekonomicznym

Polska i Dania zacieśniają współpracę w ramach nadchodzącej prezydencji Trio w Radzie Unii Europejskiej.

Ambasada Danii rozpoczyna właśnie, we współpracy z polskim Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki, Duńską Agencją Energii, Akademią Energii Sams? i 10 duńskimi partnerami, roczną kampanię informacyjną – Danish Sustainable Living ? promującą duński sposób na życie w równowadze z naturą i rozwojem technologiczno-ekonomicznym. Kampania, będąca elementem naszych wspólnych przygotowań do realizacji wypracowanych w trakcie prezydencji celów środowiskowo-energetycznych, adresowana jest głównie do przedsiębiorstw, instytucji naukowych i samorządowych.

CO NOWEGO?

Osią tematyczną kampanii będą następujące zagadnienia zrównoważonego rozwoju: produkcja czystej energii, efektywna dystrybucja energii (smart grids), zrównoważone budownictwo, efektywny energetycznie przemysł i gospodarka wodna. Duński przemysł dysponuje bogatym doświadczeniem i know-how w dziedzinie efektywności energetycznej, wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz inteligentnego monitorowania jej zasobów i dystrybucji (smart grids). Polska może, z doskonałym rezultatem, wykorzystać osiągnięcia Danii w tej dziedzinie.

Kampania oraz transfer wiedzy i umiejętności mają na celu wsparcie polskich użytkowników (publicznych oraz prywatnych) w doborze optymalnych ekonomicznie i technologicznie rozwiązań sprzyjających efektywnemu wytwarzaniu i wykorzystaniu energii na poziomie lokalnym.

PARTNERZY KAMPANII

Głównymi partnerami kampanii są czołowi przedstawiciele duńskiej myśli technologicznej ? firmy i instytucje, które zainicjowały i ugruntowały zrównoważony rozwój duńskiego społeczeństwa. Są wśród nich: Danfoss, DONG Energy, Grundfos, Rockwool, VELUX, a także przedstawiciele trzech rożnych gminnych społeczności lokalnych: Kopenhaga, Viborg i Albertslund.

Patronat honorowy nad kampanią objęły po stronie polskiej Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki oraz, po drugiej stronie, Duńska Agencja Energii pod auspicjami Ministerstwa ds. Klimatu i Energii.

??????????????????????????????????-
NEW BRANDING CAMPAIGN IN POLAND ? ?DANISH SUSTAINABLE LIVING?

The Royal Danish Embassy in Poland initiates a new campaign to promote Danish know-how, technology, and solutions within renewable energy sources and energy efficiency. We have been conducting such campaigns since 2006.

The focus of the upcoming campaign will be: clean energy production, efficient energy distribution, sustainable buildings, and energy efficient industries including also the water segment.

OLD & GOOD

During the previous edition of the campaign we have carried out conferences, seminars and a journalist trip to Denmark, along with other public diplomacy activities, which have made it possible to reach hundreds of recipients throughout Poland.

WHAT?S NEW

The new campaign will be formally initiated in January 2011 and will run for the whole year. Its shape and form will change somewhat compared to previous editions. These changes have been made to create additional value for partners. This time a range of shared activities for all branding partners and a number of specialised events for selected partners will be included. One of the new features is expected to be targeted regional promotional meetings conducted by the Embassy. Education ? including contests and lectures for students ? will also be an area of attention.

The main purpose of the branding campaign is to promote the rather unique Danish know-how within the areas of energy and environment towards industry, private consumers, students, as well as regional and national authorities in Poland. In practical terms the campaign will consist of two conferences in Warsaw plus four seminars in larger cities throughout Poland and a journalist trip to Denmark.
Campaign partners will, during the branding campaign, enjoy continuous focus and will gain increased visibility among the private and public entities involved in the planned activities.

PARTNERS

The main campaign partners for the upcoming campaign are: Danfoss, DONG Energy, Grundfos, Rockwool, VELUX, plus relevant Polish and Danish technological universities. In addition we have five co-partners; Babcock & Wilcox V?lund and Bjerg Szpalerski architects as well as selected Danish municipalities: Copenhagen, Viborg and Albertslund, who will present their initiatives implementing green technologies and solutions.

The Honorary Patrons of the campaign are the Polish Ministry of Economy, Polish Regulatory Authority, the Danish Energy Agency under Ministry for Climate and Energy of Denmark and Sams? Energy Academy.

Źródło: WirtualnaKopenhaga.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *