Aktualności, Ekologia, Energetyka, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

Skuteczne segregowanie odpadów

Fot. WirtualneOslo.pl

Z inicjatywy Stowarzyszenia ?Niepełnosprawni dla Środowiska EKON? w wybranych dzielnicach Warszawy (Ursynów, Wilanów, Mokotów) prowadzone są różnorakie działania w ramach projektu ekologicznego ?Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych?. Projekt, będący odpowiedzią na problemy związane z selektywną zbiórką odpadów, realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Kupujemy i konsumujemy coraz więcej produktów. Zajadamy się smacznymi batonikami, popijamy chłodne napoje, używamy coraz większej ilości kosmetyków, cieszymy się nowym telewizorem. Wiele z takich produktów przynosimy do domu lub biura w różnych opakowaniach, np.: pudełkach, torbach, papierze, folii, opakowaniach plastikowych, butelkach czy puszkach. Jednak rzadko zastanawiamy się nad tym, co się z nimi stanie, gdy już przestaną być nam potrzebne i zazwyczaj beztrosko wyrzucamy je do jednego, wspólnego kosza na śmieci. Odpowiednie segregowanie tzw. śmieci nie jest zadaniem męczącym, a większość odpadów opakowaniowych, np. szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, to cenne źródło surowców wtórnych, które, gdy są właściwie posegregowane, mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. Pozwala to oszczędzać zasoby naturalne, energię oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas. Przybliża także Polskę do osiągnięcia ustalonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, oddalając zagrożenie nałożenia na nasz kraj dotkliwych kar finansowych.

W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne. Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska.

W ramach projektu, w trakcie intensywnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali specjalne foldery informacyjne, podczas gdy do 3 tytułów prasy warszawskiej zostało dołączonych 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych. W dwudziestu szkołach podstawowych przeprowadzono Program Edukacji Ekologicznej przeznaczony dla uczniów klas IV -VI, w postaci dwóch półtoragodzinnych warsztatów ekologicznych. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali Elementarze Ekologiczne będące kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Dodatkowo szkoły uczestniczące w projekcie wzięły udział w konkursie, polegającym na zorganizowaniu kampanii promującej selektywną zbiórkę odpadów. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób.

Stowarzyszenie ?Niepełnosprawni dla Środowiska EKON? stworzyło też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu. Stowarzyszenie ?Niepełnosprawni dla Środowiska EKON? powstało w 2003 roku w efekcie wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, których pasją jest ekologia i ochrona środowiska.

Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych ?Źródła?, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy ?BYŚ?.

Dodatkowe informacje o projekcie, w tym praktyczne rady i rozwiązania jak skutecznie segregować odpady opakowaniowe dostępne są pod adresem:

Źródło: WirtualneOslo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *