Aktualności, Ekologia, Energetyka, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Wydarzenia

Współpraca państw nadbałtyckich w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego ? konferencja w Finlandii

Ochrona Morza Bałtyckiego (Fot. WirtualneHelsinki.pl)

Zacieśnienie współpracy w regionie Bałtyku ? zwłaszcza wzmocnienie jego ochrony ? to jeden z głównych celów rządu Finlandii. Finlandia bierze udział we wdrożeniu pierwszego programu lokalnego Unii Europejskiej, strategii dla obszaru Morza Bałtyckiego. W celu przyspieszenia wysiłków na rzecz ochrony Bałtyku, zainicjowano tzw. proces BSAS, podczas zorganizowanej w Finlandii w lutym 2010 roku konferencji państw nadbałtyckich czyli Szczytu Bałtyckiego Planu Działań, (Baltic Sea Action Summit).

Morze Bałtyckie to unikalny i ekologicznie bardzo wrażliwy akwen. Niepokoi fakt, że jest to jednocześnie jedno z najbardziej zanieczyszczonych środowisk wodnych na świecie. Najpoważniejszym zagrożeniem Bałtyku jest jego stała eutrofizacja, której głównym powodem jest nadal nadmierne, w stosunku do możliwości, użyźnianie wód.

Zła kondycja Bałtyku wpływa negatywnie na różne możliwości jego bezpośredniego, a także pośredniego wykorzystania. Tendencję tę należy odwrócić. Problemy Bałtyku można rozwiązać jedynie przy współpracy państw nadbałtyckich oraz prywatnych i publicznych ośrodków.

Strategia Unii Europejskiej dla Bałtyku

Strategię i plan działania na rzecz Bałtyku Rada Europy przyjęła w październiku 2010 roku. Głównym celem pierwszej wewnętrznej strategii UE jest aktywizacja aktualnych działań Unii na tym obszarze, sprecyzowanie podziału zadań i planów działania na poziomie UE i lokalnym, wprowadzenie do politycznych segmentów UE koncentracji na działaniach w sprawach lokalnych.

Strategia wnosi nowe środki w lokalnej współpracy, uefektywnia współpracę wewnętrzną krajów członkowskich i podział zadań na poziomie lokalnym. Jednocześnie uważniej uwzględnia lokalne warunki w polityce UE.

Plan działania na obszarze Bałtyku obejmuje cztery filary:
* obszar trwałej polityki ochrony środowiska
* obszar prosperujący ekonomicznie
* obszar interesujący, o dobrym zapleczu komunikacyjnym oraz
* obszar bezpieczny

Realizacja odbywa się w 15 priorytetowych zakresach, z których Finlandia koordynuje cztery:
1. zapobieganie eutrofizacji ? we współdziałaniu z Polską,
2. działania na rzecz trwałego rolnictwa i leśnictwa oraz rybołówstwa ? częściowo we współpracy ze Szwecją,
3. bezpieczeństwo żeglugi morskiej ? wspólnie z Danią oraz
4. zapobieganie przestępczości ? działania transgraniczne.

Wiele z założeń, na przykład ochrona środowiska morskiego czy bezpieczeństwo na morzu, wymaga jednoczesnej i ukierunkowanej współpracy państw całego obszaru, w tym Rosji. Również w przypadku rozwoju gospodarki i handlu oraz inwestycji komunikacyjnych należy mieć na uwadze cały obszar, jakkolwiek UE decyduje o działaniach wewnętrznej strategii samodzielnie. Najważniejsze, to zbudowanie współpracy z krajami nadbałtyckimi, niebędącymi członkami UE, na bazie równouprawnienia i dialogu. Strategia dla Bałtyku jest pozytywnym sygnałem dla krajów położonych wokół niego i jest dowodem rosnącego zainteresowania Unii Europejskiej tym obszarem.

Szczyt Bałtyckiego Planu Działań 2010 (BSAS)
W listopadzie 2007 roku kraje nadbałtyckie przyjęły przedstawiony przez Komisję Helsińską HELCOM Bałtycki Plan Działań (Baltic Sea Action Plan), w którym określono zadania konieczne do wykonania, z punktu widzenia ratowania Bałtyku. Filar środowiskowy unijnej strategii dla Bałtyku zbudowany jest w opraciu o BSAS. W celu przyspieszenia realizacji tego programu w dniu 19.5.2009 Prezydent Republiki Finlandii Tarja Halonen i premier Matti Vanhanen wraz z Bałtycką Grupą Działania (oficjalnie Fundacja Żywy Bałtyk) pod kierownictwem Ilkki Herlina ogłosili nowy, intensyfikujący ochronę Morza Bałtyckiego sposób działania, który podsumowany został na Szczycie Bałtyckiego Planu Działań, 10. lutego 2010 w Helsinkach.

Proces Bałtyckiego Planu Działań ma za zadanie połączyć prywatne i publiczne ośrodki, aby wspólnie podjąć pozytywne działania na rzecz stanu środowiska bałtyckiego. Działania te zostaną zebrane w ramach inicjatywy BSAS, jako zobowiązania państw, gmin, przedsiębiorstw, organizacji i in., a ich realizacja będzie monitorowana.

Wszystkie kraje położone w obszarze Morza Bałtyckiego wzięły udział w konferencji ? większość była reprezentowana przez ich przywódców. W sumie prawie 400 uczestników, przedstawicieli rządów, firm i organizacji społecznych oraz takich jednostek jak porty, producenci energii, zakłady wodociągowe i oczyszczalnie było uczestnikami szczytu. Założeniem uczestnictwa w wydarzeniu było podjęcie zobowiązania na rzecz projektu.

Przykładowo firmy mogą zaoferować we współpracy na rzecz Bałtyku swoje know-how, produkty czy środki na realizację projektów, mogą także rozwijać swoją działalność w kierunku bardziej przyjaznym Bałtykowi.

Na konferencję zaproszono również, ważne z punktu widzenia ochrony Bałtyku, organizacje międzynarodowe i finansowe, które podjęły nowe wyzwania, m.in. przy realizacji strategii UE dla Bałtyku (Komisja Helsińska HELCOM, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju EBRD oraz Skandynawski Bank Inwestycyjny NIB).

Działania na rzecz Bałtyku poprzez zobowiązania, jako część procesu BSAS, są kontynuowane również po konferencji. Na koniec 2010 roku nieomal 160 jednostek podjęło zobowiązania na rzecz Bałtyku. W rocznicę konferencji 10. lutego 2011 w Helsinkach odbędzie się spotkanie monitorujące, podczas którego w pierwszym rzędzie przedstawione zostaną krajowe raporty z postępów w realizacji zobowiązań.

Źródło: WirtualneHelsinki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *