Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

85 procent światowych zasobów ryb zagrożonych!

Fot. WWF.pl

Czy w przyszłości dalej będziemy mogli cieszyć się smakiem tuńczyka albo węgorza? Niestety, prawdopodobnie nie. Aż 85 procent zasobów ryb na świecie jest dziś zagrożonych ? ostrzega WWF.

Rosnące w skali globalnej zapotrzebowanie na produkty rybne i związany z tym nadmierny rozwój rybołówstwa stawia pod znakiem zapytania przyszłość większości łowisk na świecie. Dramatyczną sytuację potwierdza wydany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) raport na temat stanu zasobów ryb i akwakultury na świecie – ?State of the World?s Fisheries and Aquaculture? (SOFIA) . Raport pokazuje pogarszający się stan zasobów ryb na świecie. Jak wynika z przedstawionych danych 85% zasobów ryb jest w pełni eksploatowanych, stale przeławianych, przełowionych lub odbudowujących się. Odsetek ten jest wyższy o 5% od tego w roku 2006. Sytuacji nie poprawia rosnące zapotrzebowanie na produkty rybne na świecie ? w roku 2008 średnia konsumpcja ryb wynosiła 17 kg na osobę ? jest to wzrost o 0,3 kg na każdego mieszkańca globu w porównaniu do roku 2006. Niestety równocześnie zmalała liczba dobrze zarządzanych i stabilnych populacji, które są w stanie zagwarantować zaspokojenie rosnących potrzeb ludzi. Obecnie stad takich jest w sumie około 15% – najmniej od lat 70. ubiegłego stulecia.
Jak pokazują dane Komisji Europejskiej stan zasobów ryb we Wspólnocie pozostawia także wiele do życzenia ? 72% stad jest przełowiona, z czego 59% znajduje się na skraju załamania.

Unia Europejska jest czwartym na świecie producentem produktów rybnym ? mówi Piotr Prędki z WWF Polska. ? Dlatego spoczywa na nas obowiązek działań na rzecz zahamowania dalszego, nadmiernego eksploatowania odnawialnych zasobów żywych występujących w morzach i oceanach. Niedopuszczalnym jest utrzymywanie nadmiernej ilości statków, których aktywność przyczynia siędo załamania liczebności kolejnych populacji ryb. Potrzebujemy gruntownej reformy Wspólnej Polityki Rybackiej, która zagwarantuje odbudowę zasobów i możliwość korzystania z nich przez nas jak i przez przyszłe pokolenia.

Reforma ta dzieje się na naszych oczach. Komisja Europejska pracuje obecnie nad nowym prawem mającym zagwarantować stabilność zasobów. Aby było to możliwe, zdaniem WWF konieczne jest objęcie wszystkich łowisk długoterminowymi planami zarządzania oraz włączenie wszystkich zainteresowanych grup w proces zarządzania na poziomie regionalnym. Ważne jest także, aby te same zasady obowiązywały statki wspólnotowe które poławiają poza wodami Unii Europejskiej.

Jak pokazuje doświadczenie długoterminowe plany zarządzania zasobami są narzędziem umożliwiającym nie tylko odbudowę, ale także utrzymanie zasobów ryb na stabilnym poziomie ? dodaje Prędki ? Planem takim objęty został w 2008 roku dorsz bałtycki, co w dużej mierze przyczyniło się do odbudowy jego zasobów w stadzie wschodnim i umożliwiło jego większe połowy.

W celu odbudowy innych zasobów ryb WWF proponuje objęcie planami wszystkich łowisk. WWF z zadowoleniem przyjmuje także zapisy raportu nawołujące do działań na rzecz zaprzestania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych (IUU) połowów.

Unia Europejska podjęła szereg działań na rzecz ograniczenia tego zjawiska głównie poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnego prawa ? podsumowuje Prędki ? Mamy nadzieję, że raport ten, jak i działania wspólnoty zobligują także inne kraje do działań na rzecz ograniczenia nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów do minimum.

Źródło: WWFpl.panda.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *