Aktualności, Eko regiony, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

„Zielone porozumienie” dla Puszczy Białowieskiej

"Zielone porozumienie" dla Puszczy Białowieskiej (Fot. againess.wikidot.com)

Minister Środowiska chce ustanowienia porozumienia ekspertów, przyrodników i leśników oraz organizacji pozarządowych dla oceny realizacji ochrony Puszczy Białowieskiej.

2011 rok jest kluczowy dla przyszłości Puszczy Białowieskiej. Eksperci wspólnie pracują nad strategicznymi dla jej ochrony dokumentami: planem zadań ochronnych dla terenów Natura 2000 i planem urządzania lasu. Do czasu, kiedy poznamy dokładniej bogactwo Puszczy, zgodnie z decyzją Ministra Środowiska, od października 2011 r. jej ochrona jest zagwarantowana dzięki bezprecedensowym zasadom wzmocnionej ochrony.

W związku z rozpoczętym procesem wypracowywania najlepszego modelu ochrony Puszczy, Ministerstwo Środowiska zaprosi przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, w tym organizacje pozarządowe, naukowców, lokalne społeczności i leśników do wspólnego stołu na rzecz ochrony przyrody ostatniego lasu naturalnego w Europie.

– Ochrona Puszczy Białowieskiej potrzebuje wsparcia wszystkich środowisk i ekspertów. Dlatego pod patronatem Ministra Środowiska chcemy zaprosić ekspertów z różnych dziedzin do wspólnej dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej. Liczymy na to, że ?Zielone porozumienie? będzie dostarczać ministrowi środowiska rekomendacji dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej do czasu opracowania wieloletnich planów jej ochrony ? mówi Janusz Zaleski, główny konserwator przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Do czasu ustanowienia ?Zielonego porozumienia?, bezpośredniej weryfikacji obszarów, na których w rozpoczynającym się właśnie okresie lęgowym może być prowadzona gospodarka leśna, dokonają na zlecenie Ministra Środowiska we współpracy: leśnicy z Lasów Państwowych i eksperci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wszystkie potwierdzone odstępstwa od zasad ochrony Puszczy Białowieskiej ustalonych przez Ministra Środowiska będą usuwane.

Puszcza Białowieska to ostatni zachowany fragment lasu naturalnego na trenie Europy. Najstarsze i najcenniejsze tereny Puszczy Białowieskiej chronione są w rezerwatach ścisłej ochrony oraz jako park narodowy. Na pozostałym terenie, gospodarkę leśną prowadzą Lasy Państwowe. Gwarancją wzmocnionej ochrony na tym terenie są zasady ustalone przez Ministra Środowiska w zeszłym roku. Są to głównie dwukrotne zmniejszenie pozyskania drewna, zakaz polowań w otulinie Parku Narodowego oraz dofinansowaniu inwestycji ekologicznych w gminach puszczańskich. Wszystkie te decyzje są obecnie wdrażane.

Oznacza to, że nie są usuwalne z lasu drzewa najstarsze (ponad 100 letnie), ale także martwe i zawierające dziuple ptaków, żeby zapewnić ciągłość naturalnych procesów ekologicznych. Wszędzie tam, gdzie eksperci znaleźli cenne gatunki roślin lub zwierząt, np. chrząszczy saproksylicznych, nie prowadzi się prac leśnych, pozostawiając las bez ingerencji, w stanie naturalnym.

Ministerstwo Środowiska od ponad trzech lat podejmowało starania o wdrożenie nowatorskiego z punktu widzenia ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwoju regionu projektu: Białowieskiego Programu Rozwoju. Najskuteczniejszą ochroną dla przyrody Puszczy jest objęcie jej terenu ochroną w postaci parku narodowego. Wobec braku wymaganej przez prawo zgody samorządów gmin puszczańskich na poszerzenie Parku Narodowego, program ten nie został wdrożony.

Źródło: PortalSamorzadowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *