Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Rząd przyjął założenia do podziemnego składowania CO2

Podziemne składowanie dwutlenku węgla (Fot. sxc.hu)

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Ma on uregulować m.in. przepisy dotyczące podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz jego transportu ? poinformowało Ministerstwo Środowiska.

Projekt założeń do ustawy został opracowany w ramach koniecznego dostosowywania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla. Zgodnie z prawem unijnym, wychwytywanie dwutlenku węgla i jego geologiczne składowanie (technologia wychwytu i składowania dwutlenku węgla ? Carbon Capture and Storage ? CCS) to jeden z potencjalnych sposobów ograniczenia nadmiernej emisji tego gazu do atmosfery.

Zgodnie z projektem działalność związana z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla będzie podlegać przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Pgg), na podstawie której jest prowadzona działalność gospodarcza z zakresu geologii i górnictwa w Polsce. Potencjalna realizacja projektów typu CCS zgodnie z propozycją prawnych rozwiązań przyjętą dziś, będzie wymagać uzyskania koncesji udzielanej przez Ministra Środowiska.

Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju komentując przyjęcie projektu założeń powiedział: ? Zrobiliśmy krok w stronę implementacji dyrektywy unijnej o podziemnym składowaniu CO2. Dzięki temu prawu będziemy mogli przetestować czy ta metoda jest bezpieczna, możliwa do wdrożenia w Polsce i ekonomicznie opłacalna.

Proponowane regulacje mają kompleksowo określać ramy postępowania z projektami typu CCS, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa, a także realizacji wymogów środowiskowych. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie struktur geologicznych pod kątem CCS będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia. W przypadku, gdy będzie zachodzić konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapewniony też będzie udział społeczeństwa.

Nowelizowana ustawa przewiduje zasady prowadzenia eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, jego zamknięcia, likwidacji, monitoringu oraz przejmowania odpowiedzialności za składowisko, a także działań kontrolnych, ratowniczych i naprawczych w przypadku wystąpienia awarii.

Źródło: Ekologia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *