Aktualności, Ekologia, Energetyka, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

Odpady komunalne : relacja ze śniadania biznesowego

Składowanie odpadów komunalnych (Fot. WirtualnySztokholm.pl)

Gospodarka odpadami komunalnymi, 23 marca, Gdańsk, Hotel Hilton.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Szwecji i w Polsce. Czy szwedzkie doświadczenia mogą być interesujące dla Polski?- to tematy śniadania biznesowego zorganizowanego 23 marca przez Polsko ? Szwedzką Izbę Gospodarczą.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i regulacjami w Polsce gromadzenie odpadów na składowiskach, które można wykorzystać do celów energetycznych ? będzie zabronione. Szwecja gdzie od 2005 roku zabroniono składowisk, od lat z powodzeniem wykorzystuje do produkcji energii odpady komunalne. Według szwedzkich ekspertów Polska z dużą ilością mieszkańców i rozwiniętym rolnictwem i siecią ciepłownictwa ma dobre warunki na wykorzystanie szwedzkiego modelu.

Podczas spotkania w Gdańsku gość śniadania biznesowego Gunnar Haglund, radca ds. kontaktów gospodarczych Ambasady Szwecji w Warszawie i Tadeusz Iwanowski, prezes Izby zapoznali uczestników z ekologicznym i opłacalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Szwecji. Wojciech Głuszczak, Prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku mówił o programie inwestycyjnym i technologii, która ma być w przyszłości zastosowana w Zakładzie w Szadółkach k/ Gdańska.

-Śmieci nie muszą być problemem, wręcz żal śmieci wyrzucać! ? Odpady komunalne kryją morze energii wartej miliardy. Szwedzkie gminy od lat stosują maksymalny recykling i odzysk energii z odpadów. Połowę odpadów spalamy, nieco mniej odzyskujemy, a jedną ósmą przerabiamy na biogaz ? tłumaczył Gunnar Haglund przytaczając szereg ekologicznych i efektywnych rozwiązań z różnych części Szwecji.

Podczas spotkania omawiano również plany systemu gospodarki odpadami w Polsce. W związku z zaostrzonymi wymogami Zakład Utylizacyjny w Gdańsku realizuje program inwestycyjny mający na celu stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Przykład z Polski różni się znacząco od standardów w Szwecji: w Szwecji za planowanie i realizację gospodarki odpadami odpowiadają samorządy, co znacznie ułatwia zarządzanie i współpracę z mieszkańcami, którzy zobowiązali się do całkowitej segregacji śmieci. Metodą stosowaną w Linkoping w środkowej Szwecji, jest technologia waste-to-energy, z którą mieli okazję zapoznać się uczestnicy Misji Gospodarczej 2011, zorganizowanej przez Polsko ? Szwedzką Izbę Gospodarczą na początku marca. W wyniku zastosowania technologii odzyskana energia wystarcza na pokrycie 90 procent zapotrzebowania miasta. Projekt prowadzony jest przez gminę na komercyjnych zasadach ? przychody ze sprzedaży energii cieplnej i elektryczności wraz z opłatami za przyjmowanie śmieci pokrywają koszty spłaty całej inwestycji i koszty eksploatacji jak również polityki informacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy.

Duże zainteresowanie podczas spotkania wzbudził temat dotyczący znaczenia konsultacji społecznych w procesie przygotowań inwestycji infrastrukturalnych. Dr Piotr Stankiewicz, zajmujący się badaniem opinii publicznej oraz metod stosowanych podczas konsultacji społecznych, opowiedział o dialogu społecznym, który miał miejsce zarówno podczas inwestycji dotyczącej spalarni jak i składowiska zużytych paliw z elektrowni atomowej w gminie Oskarshamn. Jako wprowadzenie oraz na zakończenie tematu gospodarki odpadami komunalnymi wykorzystano odcinki filmu Śmieci nie muszą być problemem, wyprodukowane przez PAE.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorstw i organizacji zajmujących się tematem energii oraz członkowie Izby. Spotkanie odbyło się 23 marca, godz. 08.30, w Hotelu Hilton, Targ Rybny 1, Gdańsk.

Źródło: WirtualnySztokholm.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *