Aktualności, Ekologia

Gmina Świętajno dostała dofinansowanie na budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

27 maja br. podpisano umowę o dofinansowanie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Świętajno. Do września 2011 roku powstanie m.in. sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Piasutnie i Powałczynie, a także w spychowskim amfiteatrze.

Inwestycje są możliwe dzięki projektowi „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN – Gmina Świętajno”. W jego zakres wchodzi aż pięć zadań. Pierwsze z nich – modernizacja oczyszczalni ścieków został już ukończony. Kolejny – budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia – Racibór rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku. W ramach tego zadania zostanie położone prawie 12 km sieci kanalizacyjnej, którą będą odprowadzane nieczystości do istniejącej oczyszczalni ścieków w Świętajnie. Kolejną inwestycją jest budowa sieci wodociągowej- Piasutno-Powałczyn.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się odcięcie starej stacji wodociągowej w miejscowości Powałczyn, oraz wymianę sieci wykonanej z rur AC na rury PVC. Wodociąg będzie przebiegać przez tereny rolne, leśne i gminne drogi gruntowe. W ramach Masterplanu zostanie wybudowana także sieć kanalizacyjna w Piasutnie i Powałczynie o długość prawie 9,5 kilometra.

Ostatnim zadaniem w ramach projektu będzie budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla amfiteatru w Spychowie. Koszt wszystkich inwestycji szacowany jest na ponad 8,4 mln zł, z czego 6,5 mln zł zostało pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Pozostała kwota – ponad 1,9 mln będzie pochodziło z budżetu samorządu.

Źródło: woda.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *