Aktualności, Energetyka, Motoryzacja, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw ? propozycje MG

System monitorowania i kontroli jakości paliw (Fot. pinger.pl)

Zwiększenie udziału biokomponetów w oleju napędowym oraz umieszczanie informacji na temat zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych na stacjach benzynowych, to główne zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Dokument, przygotowany przez MG, Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2011 r.

Propozycje MG wprowadzają zmianę definicji paliw i biopaliw ciekłych w zakresie dopuszczalnego poziomu biokomponentów w oleju napędowym z dotychczasowych 5 proc do 7 proc. (tzw. paliwo B7).

Projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa ciekłe obowiązek umieszczania na stacjach paliwowych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w benzynach i oleju napędowym.

W projekcie ustawy znalazły się również przepisy wprowadzające mechanizm korekty Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) określonego w art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w zależności od sposobu wykonania tego obowiązku i rodzaju surowców wykorzystanych do produkcji biokomponentów.

Rozwiązania zawarte w dokumencie MG stanowią element pakietu stabilizacyjnego mającego na celu łagodzenie wzrostu cen paliw oraz ułatwiającego przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązku realizacji NCW, Przyniosą one pozytywne efekty w postaci zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, aktywizacji obszarów wiejskich i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zaopatrzenia wytwórców w surowiec do produkcji biokomponentów.

***

Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych przez przedsiębiorcę w transporcie w ciągu roku kalendarzowego (liczony wg wartości opałowej).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *