Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (Fot. Torun.pl)

W Poznaniu od 9 do 11 maja eksperci i praktycy wezmą udział w czwartej już edycji konferencji dotyczącej technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która zyskuje coraz to szersze grono entuzjastów.

Podczas obrad IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych” poruszone zostaną tematy zmian w prawie dotyczących procesu MBP oraz najnowszych rozwiązań i doświadczeń w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych w Polsce. Prelegenci skupią się ponadto na charakterystyce produktów MBP oraz technologii zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. W Radzie Programowej konferencji zasiada prof. dr hab. Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr inż. Ryszard Szpadt z Politechniki Wrocławskiej.

– Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów stanowi ważny element całego łańcucha działań w gospodarce odpadami komunalnymi. Wprawdzie w hierarchii postępowania z odpadami, MBP zajmuje odległe miejsce, gdyż priorytetami są: zapobieganie wytwarzaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling (w tym również recykling organiczny) oraz odzysk energii, jednak instalacje MBP mogą przyczynić się również do wzrostu odzysku surowców i energii z odpadów. Dotychczasowe realizacje instalacji MBP w Polsce są niezadawalające, gdyż w wielu z nich brakuje węzła wytwarzania paliwa z odpadów, także stopień stabilizacji odpadów przed składowaniem nie jest kontrolowany – mówi dr inż. Ryszard Szpadt.

– Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów jest skutecznym i stosunkowo tanim sposobem na recykling części składników odpadów pozostałych (tworzywa sztuczne, metale i szkło) oraz zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji usuwanych na składowisko. Technologie te są bardzo ważną i rozwijającą się opcją gospodarki odpadami pozostałymi w wielu krajach europejskich, która pozwala osiagnąć wymagania dyrektywy w sprawie składowania odpadów oraz nowej dyrektywy ramowej – przekonuje prof. dr hab. Andrzej Jędrczak.

Podczas dwóch dni blisko 30 ekspertów z kraju i zagranicy zaprezentuje swoje praktyczne doświadczenia oraz nowe rozwiązania technologiczne i techniczne instalacji MBP. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: cele, aspekty prawne, obecne i przyszłe znaczenie MBP; technologie MBP; doświadczenie z nowymi i modernizowanymi zakładami oraz wykorzystanie i sprzedaż końcowych produktów MBP (np. RDF, metale). W trzecim dniu zaplanowano wyjazd techniczny do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani koło Leszna, gdzie będzie można zobaczyć główne obiekty technologiczne zakładu: sortownię odpadów z instalacją do segregacji odpadów zmieszanych, instalację suchej fermentacji odpadów wraz z komorą fermentacyjną oraz obiekty zagospodarowania biogazu.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli:
Alicja Senska, tel.: + 48 61 655 81 23 lub + 48 784 001 825, e-mail: a.senska@abrys.pl

Źródło: Komunalny.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *