Aktualności, Ekologia, Energetyka, Ochrona środowiska, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

Marnujemy gaz ziemny

Marnowanie gazu ziemnego w Unii Europejskiej (Fot. Sarpsborg.pl)

Według szacunków GE aż 5 proc. gazu na świecie marnowane jest w procesie spalania w pochodniach. Ilość ta jest równa 30 proc. zużycia gazu w Unii Europejskiej lub 23 proc. zużycia w USA. Pochodnie płonącego gazu emitują 400 mln ton CO2 rocznie – tyle samo co 77 mln samochodów.

Badania przeprowadzone przez GE wykazały, że marnowany gaz ziemny o wartości prawie 20 mld dolarów może być użyty jako niezawodne i tanie źródło energii elektrycznej.

W ostatnim dziesięcioleciu podjęto wiele działań, w wyniku których przy nowych wierceniach spalanie gazu na wielką skalę występuje rzadko. Mimo wszystko, koszty przechwytywania niezużytego gazu nie zawsze są uzasadnione.

Przykładem mogą być obszary, gdzie brakuje popytu, dostępu do rurociągów lub niezużyte ilości gazu są małe.

– Dzięki większemu zainteresowaniu problemem w skali światowej oraz skoordynowanym działaniom takim jak: przedsięwzięcia partnerskie, rozsądna polityka i innowacyjne technologie, spalanie gazu w pochodniach na wielką skalę może być znacząco wyeliminowane w ciągu zaledwie pięciu lat. Wszystko to z korzyścią dla zainteresowanych stron – mówi Michael Farina, kierownik projektu w GE Energy i autor raportu.

– Jest wiele krajów, na przykład Norwegia, Indonezja i Angola, które ograniczają spalanie gazu w pochodniach. Gdyby Rosja była w stanie przechwycić połowę gazu, który spala w pochodniach i sprzedać go w kraju po cenach rynkowych, dodatkowy przychód osiągnięty w ten sposób wyniósłby 2 mld USD rocznie – dodaje Farina.

Raport GE zawiera analizę tendencji w zakresie spalania gazu w pochodniach w poszczególnych regionach. Przykładowo Nigeria zmniejszyła jego spalanie o 28 proc. w porównaniu z rokiem 2000. Mimo to branża naftowa tego kraju w dalszym ciągu marnuje corocznie 15 mld m3 gazu ziemnego (więcej niż całoroczne zapotrzebowanie Polski). W sytuacji, gdy połowa populacji nie ma dostępu do sieci energetycznej, w kraju tym wydaje się prawie 13 mld USD rocznie na wytwarzanie energii przez generatory dieslowskie, a spalany gaz odpowiada potencjalnie 10 GW elektryczności.

Źródło: Sarpsborg.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *